JULIA S. PERELSTEIN

— Språkkunnskaper er viktig for å gi pasientene riktig diagnose, behandling og råd, sier fylkeslegen.

I fjor offentliggjorde Statens helsetilsyn en undersøkelse som viser at halvparten av norske sykehus har ansatt leger uten tilstrekkelige språkferdigheter.

— Dagens regelverk sier at arbeidsgiver må sikre seg at språkferdighetene er der. Dette blir nok testet ut i litt varierende grad, sier Arianson.

Særlig viktig mener hun det er at leger som jobber alene i kommunene snakker tilstrekkelig norsk.

— Vi har i lengre tid informert helsetjenestene om at de ved ansettelser må teste språkkunnskapene gjennom intervjuer eller på andre måter.

Ikke overrepresentert

På landsbasis jobber det rundt 3000 utenlandske leger, hvorav 1000 kommer fra andre nordiske land.

Helsetilsynet i Hordaland mottar hvert år klagesaker fra pasienter, men Arianson har ikke grunnlag for å si at utenlandske leger er overrepresentert.

— Det årlige antall saker er relativt lavt med tanke på hvor mange kontakter det er mellom helsepersonell og pasienter, sier hun.

Heller ikke direktør i pasientskadenemnda, Rose-Marie Christiansen, mener språkproblemer er et utbredt tema i klagesaker.

— Vi har hatt en og annen sak, for eksempel da en pasient døde for noen år siden av en overdose paracet. Særlig ferske leger fra utlandet har kanskje ikke det samme forholdet til norske medikamentnavn, sier hun.

Vil innføre språkkurs

Den norske lægeforeningen foreslo i august at det skulle innføres språkkurs for utenlandske leger.

— Leger som jobber direkte med pasienter må ha gode norskkunnskaper, sier visepresident i Legeforeningen, Per Meinich.

Helse- og omsorgsdepartementet har ifølge Aftenposten ikke planer om å innføre denne typen kurs.