— Dette er en viktig sak, men alle vet at Forsvaret har hatt en kjempevanskelig økonomi, sier den ferske statsråden.

Da den avtroppende Bondevik-regjeringen la frem sitt budsjettforslag sist fredag, var det ikke satt av nødvendige bevilgninger til den etterlengtede tørrdokken på Haakonsvern.

Verkstedklubben ved Haakonsvern, Tor Rasmussen, uttalte da håpefullt til Bergens Tidende:

— Helt siden forsvarsforliket mellom regjeringen og Ap (i 2002, red.anm.), har Ap arbeidet for tørrdokken. Partiet har forpliktet seg overfor oss.

Så lett er det trolig ikke. Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, som blir lagt frem 10. november, er første sjanse for den rød-grønne regjeringen til å sette sitt fingeravtrykk på statsbudsjettet. Da vil tørrdokken på Haakonsvern bli veid opp mot en rekke andre forsvarssaker.

— Jeg har selvsagt registrert at tørrdokken er tatt ut av budsjettet, men jeg kan ikke her og nå si at den skal inn igjen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til BT.

— I løpet av de to dagene jeg har vært i departementet, har jeg bedt om å få et notat på hvorfor den er tatt ut, legger hun til.

— Hva har du fått vite foreløpig?

— Den situasjonen som har vært i Barentshavet har krevd veldig mye oppmerksomhet, så jeg har ikke fått noe informasjon foreløpig. Jeg har faktisk ikke hatt tid til å sitte på stolen engang, svarer forsvarsministeren til sitt forsvar.

Da Strøm-Erichsen var byrådsleder i Bergen, markerte hun seg som en ivrig forkjemper for tørrdokken. I et intervju med BT i august 2003, da det ble kjent at det ikke var satt av penger til dokken, uttalte hun blant annet:

— Dette er en viktig sak for Bergen. Det skjer så mye i Forsvaret nå at vi må følge med. En omkamp om dokken er uaktuell, departementet må følge opp Stortingets vedtak.

Enstemmig vedtatt

Leder i Arbeiderpartiet i Bergen, Eirik Aarek, ønsket i går ikke å kritisere den ferske forsvarsministeren:

— Jeg respekterer at Strøm-Erichsen må bruke tid på å finne ulike løsninger. Men vi regner med at tørrdokken kommer på plass, sier Aarek.

Hordaland Arbeiderparti har også hatt flere vedtak om tørrdokken. I årsmøtereferatet fra 2001 heter det blant annet:

«Stortinget må bevilge de nødvendige midler for å tilrettelegge infrastruktur på Haakonsvern for vedlikehold av nye fregatter. (...)»

I begrunnelsen heter det: «Sjøforsvaret skal få fem nye fregatter, den første leveres i 2005. Forsvarssjefen har bestemt at Sjøforsvaret selv skal ha hovedansvar for vedlikehold av fartøyene ved våre verksteder. For å kunne ta det vedlikeholdet må infrastrukturen tilrettelegges med ny dokk. (...)»

Forslaget ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i 2001.

- Måtte trumfes gjennom

Året etter ble det inngått et såkalt forsvarskompromiss i Stortinget. Arbeiderpartiet ga sin tilslutning til regjeringspartiene, under forutsetning av at tørrdokken kom på plass.

Senere ble kompromisset fulgt opp med løfter i statsbudsjettet.

— Men dette falt ut igjen da den forrige regjeringen inngikk budsjettforliket med Frp, påpeker Ranveig Frøiland.

Hun satt på Stortinget frem til i høst, og var også leder i Hordaland Arbeiderparti da det enstemmige vedtaket ble fattet.

— Alle vet at den forrige regjeringen ikke ville ha denne dokken, og at den måtte trumfes gjennom. Men det trengs ikke ytterligere bevilgninger for å få dette på plass. Nå gjelder det bare å prioritere innenfor de bevilgningene som allerede er gjort innenfor investeringsbudsjettet, mener Frøiland.

Prislappen for å tilrettelegge tørrdokken på Haakonsvern er høyst usikker, men det er antydet at kostnadene vil være rundt 270 millioner kroner.

— Dette er jo mye penger?

— Forsvaret må uansett få penger til å ta vare på det utstyret de har - uansett om vedlikeholdet skjer i Bergen, Nord-Norge eller i utlandet. I Bergen har vi en dokk som er stor. Den trenger selvsagt forbedringer, men man må være villig til å gjøre det for å opprettholde den kompetansen man har på Haakonsvern.

Frøiland, som selv har fartstid som olje- og energiminister, tror Strøm-Erichsen nå vil gå inn i tøff tid.

— Hvis hun ikke blir nødt til å kutte i budsjettet, skulle det være rom for å finne penger til tørrdokken, sier Frøiland.

Etter en liten tenkepause legger hun til:

— Selv om hun må kutte, må hun finne disse pengene!

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

TRENGER TID: Da Anne-Grete Strøm-Erichsen var byrådsleder i Bergen, markerte hun seg som en ivrig forkjemper for tørrdokken. Som fersk forsvarsminister er hun mer usikker. - Jeg kan ikke si at tørrdokken skal inn i budsjettet før jeg har fått tid til å sette meg grundig inn i saken, sier hun. HÅVARD BJELLAND (foto)