Foreløpig er det kun satt av 14 millioner til å pusse opp fasaden på Møhlenpris skole. Dette er midler fra de 415 bystyret satte av til fasadeoppussing i 2009, og skal kun brukes til utvendig oppussing. Byråd for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel, Øistein Christoffersen (Frp) kan ikke love at det kommer mer.

Fatale konsekvenser

– Det er åpenbart ønskelig å både gjøre noe med fasaden og med inneklimaet, og hvis det hadde vært tilstrekkelige midler å gjøre noe samtidig. Det har vi ikke penger til for øyeblikket, sier Christoffersen.

Han sier at de vil unngå det som skjedde på Varden skole. Der gjorde fasadeoppussingen skolebygget tettere, noe som fikk fatale konsekvenser for inneklimaet.

– Det betyr at vi må løse inneklimaproblematikken annerledes og pusse opp på en annen måte. Hvordan dette vil bli gjort rent teknisk kan jeg ikke svare på, sier Christoffersen.

Fordeling på nyåret

Han sier at det vil bli fremmet en sak om inneklima for bystyret, men kan foreløpig ikke si noe om Møhlenpris vil bli prioritert.

– Budsjettet er i utgangspunktet klart, men i tillegg litter det mellom 40 og 50 millioner i omprioriteringsmidler til skole. De skal fordeles på nyåret, sier Christoffersen.