JENNIFER FOSSNES

I 40 minutter fikk representanter fra ulike studentorganisasjoner i Bergen møte byrådslederen. På dagsordenen sto ønsket om flere studentboliger i Bergen, bedre rabatter på kino og i kollektivtrafikken.

Det var lite trøst å få fra Mæland. Hun ba studentene kontakte Studentsamskipnaden, og be om flere studentboliger i byen.

— Boliggaranti for nye studenter er vanskelig å gi, ingen kjenner morgendagen, sa Mæland.

Hun viste samtidig til arbeidet boligforum og bergensstudenten.no gjør for at alle skal få et sted å være.

Mæland sier hun ikke var klar over at det er en øvre grense på 30 år for å få studentkort på bussen.

— Jeg skal se konkret på hva vi kan gjøre med dette og kinorabatter innenfor de økonomiske rammene vi har, sier hun.

Knut Djønne Salte i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) ønsker at kommunen kan legge til rette for å bedre gründervirksomheten i byen. Ifølge Mæland er det innbakt i arbeidet med neste næringsplan.

Både Salte og leder i Norsk Studentunion (NSU), Sigrid Melhuus, mener det er viktig å være synlig for politikerne.

— Det er en fin mulighet til å nevne det vi er opptatt av og vite hvem vi kan kontakte, sa Salte.

På møtet minnet Mæland om at studentene kan forhåndsstemme både ved NHH og Universitetet, uansett hvor i landet en kommer fra.

— Nå skal jeg med en gang sørge for bedre informasjonen om dette, sa byrådslederen.