— Vi er nå kommet til stupet. Dette er den viktigste saken i mine 40 år i barnehage, sier barnehagestyrer Ann Paulsen i Kalfarveien barnehage.

Sammen med styrerkolleger fronter hun et barnehageopprør i Bergen. Bak dem står 65 styrere i samtlige kommunale barnehager som er organisert i Utdanningsforbundet i Bergen.

I et uvanlig krast brev som er sendt til byrådsleder Monica Mæland (H), barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) og samtlige gruppeledere i bystyret, tar styrerne et kraftig oppgjør med prioriteringene i Bergen. Styrerne viser til at kommunen har spart 84 millioner kroner på barnehagesektoren de siste årene, men nå er smertegrensen nådd.

«Bare et tidsspørsmål»

De kommunale barnehagelederne mener at budsjettene ikke bare rammer omsorgen og det pedagogiske tilbudet de skal gi, men også går ut over sikkerheten.

«Når budsjettene våre ikke tillater en forsvarlig bemanning, kan det fort oppstå situasjoner hvor sikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt. Vi har alle eksempler på situasjoner som tilfeldigvis har endt godt, men det er bare et tidsspørsmål når en alvorlig hendelse vil inntreffe», heter det i brevet.

I barnehagen som Ann Paulsen leder er det i dag 54 barn. Den stramme økonomien gjør at Paulsen ofte må klare seg med færre ansatte enn forutsatt. Hun forteller at hun ikke har penger til å hente inn vikarer når noen er syke eller har ferie.

— Vi skal ha tre ansatte på hver avdeling, men dette har i dag vi kun på papiret. Dette kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheten, for eksempel under en brann, sier Paulsen.

Med færre ansatte enn tre på avdelingen, frykter hun at de ansatte ikke vil klare å få med seg alle de minste på én gang.

— Begynner det å brenne, må du velge: Hvem tar du med og hvem skal bli igjen, sier Paulsen.

Vasker bygget selv

Bakgrunnen for at styrerne nå har gått sammen om å protestere, var et møte i Utdanningsforbundet i mars i år. 20 styrere deltok.

— Stemningen var halvhysterisk. Vi har spart i to og et halvt år og merker nå for alvor krisen, sier Paulsen.

Hun forteller at hun i 2011 opprinnelig fikk tildelt mindre penger enn det hun har i lønnsutgifter. Dette har gjort barnehagestyrer Paulsen til vaskehjelp. De siste ukene har Paulsen selv som gjør rent, fordi renholderen er på ferie.

Barnehagestyrerne mener at bemanningsproblemene får konsekvenser for tilbudet til barna.

«Nå føler vi at vår faglige integritet er truet av stadig trangere rammer. Når planlagte pedagogiske aktiviteter stadig må legger bort fordi det ikke er penger til å ansette nok personale til å gjennomføre dette, blir barnehagen mer en tilsynsordning enn et pedagogisk tilbud. Dette kan vi som pedagoger og styrere ikke stå inne for», heter det i brevet til byens politikere.

— Jeg har vært barnehagestyrer i Bergen i 35 år, og har vært stolt over tilbudet vi har gitt. Det er ikke tilfelle nå, sier Paulsen.

Jeg nekter å nedbemanne, det setter jeg stillingen min på Ann Paulsen, styrer, Kalfarveien barnehage

Ikke lenger stolt

Styrerne frykter at personalet i barnehagene brenner seg ut fordi ledelsen mangler midler til å sette inn vikarer.

— Jeg er redd for dominoeffekten. Belastningen på dem som er på jobb blir for stor, sier Paulsen.

Styreren er skuffet over politikerne.

— Tidligere har vi vært lojale og ikke protestert, men nå må vi rope et varsku. En kan ikke tappe barnehagene så mye uten at det får alvorlige konsekvenser, sier Paulsen.

— Økonomien er et stort problem for mange av de kommunale barnehagene, både store og små. Med innføringe av den nye rammefinasieringen er alles budsetter redusert. 2012 blir et skjebneår med tanke på å få realistiske budsjetter etter tre år med sparing, sier Paulsen.

Hun nekter å nedbemanne i sin barnehage.

— Da går jeg. Jeg tør ikke ta ansvar for det om vi må nedbemanne. Det setter jeg stillingen min på, sier Paulsen.

Torsdag kveld kalte hun inn til møte i Kalfarveien barnehage for å orientere foreldrene om økonomien i barnehagen.

Merker det på barna

Gunn Anita Gjøen, Rikke Arnesen og Helge Roald Johnsen har alle barn i Kalfarveien barnehage. De tre foreldrene er bekymret over situasjonen.

— Jeg ser at de som jobber her sliter. Jeg merker stor forskjell fra da seksåringen min gikk her, sier Gjøen som har en toåring i barnehagen.

— De ansatte gjør så godt de kan og ingen klager, men belastningen er stor. Det ser vi som foreldre, fortviler hun.

Foreldrene merker innsparingene i barnehagen godt. De savner utfluktene til bondegårder og fellesturene for foreldre og barn.

— Vi er utrolig glade i denne barnehagen, men sparingen går på bekostning av ungene våre, sier Rikke Arnesen.

Sikkerheten er det foreldrene er mest bekymret for.

— Min største frykt er at brannalarmen plutselig går mens ungene sover. Når fravær blant personale ikke blir erstattet, spør jeg meg selv: Er det nok voksne der da? sier Rikke Arnesen.

Hva mener du om kommunens barnehagepolitikk? Diskutér under!

Gunn Anita Gjøen, Rikke Arnesen og Helge-Roald Johnsen merker sparetiltakene i barnehagen på manglende turer og aktiviteter for barna. Aller mest frykter de for sikkerheten.
Fred Ivar Klemetsen
Folredlene ved Kalfarveien barnehage fikk orientering om økonomien i barnehagen torsdag kveld.
Fred Ivar Klemetsen