Det betyr nærmere 400 millioner kroner i samlede inntekter for bykassen.

— De akutte problemene for Bergen kommune kan ikke løses ved å øke eiendomsskatten, sier finansbyråd Trond Tystad.

Men ønsker bystyret å hente inn vesentlig mer, er det ikke noe problem. I dag er maksimumsgrensen 0,7 prosent i skatt av eiendommens takst. Her har Bergen for lengst nådd taket.

Men fordi taksten på mange av byens boliger ofte bare utgjør ti prosent av omsetningsverdien, utnyttes bare en svært begrenset del av skattegrunnlaget. Fra eiendomsskattekontoret får Bergens Tidende opplyst at skattegrunnlaget i Bergen trolig ligger nærmere 1,5 milliarder kroner. Underskuddet for Bergen kommune var i fjor 289 millioner kroner.

Skulle bystyret ønske seg mer, er det med andre ord fullt mulig, men Tystad bedyrer at det ikke er aktuell politikk fra byrådets side. Siden takseringsarbeidet startet i 1984 har eiendomsskatten steget med 43,5 prosent frem til i dag. Omsetningsverdien på boliger har i samme periode steget langt mer, og i sentrum aller mest.

Særlig gjelder dette for leiegårder som ikke er seksjonerte. Her har en ekstremt gunstig ordning for beregning av areal, der boligarealet i annen etasje bare teller en firedel av boligarealet i første etasje, gitt lave takster i sentrum. Også borettslag nyter godt av den samme gunstige ordningen for beregning av takst.