Advokat Morten Pind sier til vl.no at det fremdeles er usikkert hva som skal skje videre i striden mellom Enevald Flåten og resten av ledelsen i Levende Ord. Alternativene er å gi opp kampen eller gå til rettssak.

Tirsdag kveld vedtok menighetsmøtet med overveldende flertall at Levende Ord skal få nye vedtekter, hvor hovedpastoren får langt mindre makt enn han har hatt til nå. 90 prosent av de frammøtte stemte ned et forslag fra Enevald Flåten om å utsette behandlingen av saken.

Flåtens advokat Morten Pind fastholder at de gamle vedtektene ikke er fulgt i behandlingen i forslaget til nye, og at tirsdagens vedtak derfor er komplett ugyldig.

— En annen ting er hva vår klient ønsker å gjøre i fortsettelsen. Flåten oppholder seg for tiden på et sted i Nord-Amerika, og vi har ikke rukket å snakke med ham om hva vi skal gjøre etter menighetsmøtet, sier Pind til Vårt Lands nettutgave.

Det springende punktet er hvem som har anledning til å fremme forslag til nye vedtekter. Flåten og hans advokater henviser til de gamle vedtektene, hvor det går fram at det er pastor og menighetsråd som kan gjøre dette.

— Et forslag om vedtektsendring er gyldig bare dersom det er framsatt av pastor og menighetsråd. I dette tilfellet er det framsatt av et styre, som ifølge de gamle vedtektene ikke eksisterer. Saksbehandlingsfeilene er så innlysende at selv ikke-jurister er nødt til å være enige med Flåten, mener advokat Pind.