Et av dem var enda en gang inne til avhør i går. Politiet skal igjen ha terpet på vedkommendes bevegelser og observasjoner han har gjort i tiden da politiet tror 59-åringen ble drept.

Fortsatt er det heteste sporet at den eller de som står bak drapet, kjente til offeret og tilhører ungdomsmiljøet han hadde kontakt med.

— Vi har ingen mistenkte, er stort sett det eneste lensmann Arne Vardøy ved Arna og Åsane politistasjon ville si i går.

Hull i forklaringer

Politiet har lagt fullstendig lokk på saken. Men etter det BT erfarer vises det spesiell interesse for et par av vitnene som står i forhold til hverandre. Opplysninger som disse har gitt om sine observasjoner og bevegelser rundt det mest aktuelle drapstidspunktet, samsvarer ikke med hva politiet ellers har fått vite.

Dette kan skyldes forvirring om datoer og klokkeslett, men kan også være et spor mot pågripelse av en eller flere gjerningsmenn.

Politiet vil heller ikke kommentere om det er observasjoner av personer rundt huset hvor 59-åringen bor, etter torsdag kveld.

Trolig blindspor

I går gikk politiet ut og fortalte at 59-åringen skal ha blitt observert om ettermiddagen pinseaften, lenge etter det etterforskerne mener er drapstidspunktet.

Utspillet førte til at flere vitner henvendte seg og fortalte at de også hadde sett en rullestolbruker på strekningen Toppe Senter og mot Åsane Senter pinseaften.

— Vi vet at en annen rullestolbruker var i området i det samme tidsrommet. Vi sjekker muligheten for at de to er blitt forvekslet, sier Vardøy.

For det er en rekke forhold som gjør at politiet tviler på at 59-åringen har vært i live lørdag.

n Mannen brukte vanligvis sine to mobiltelefoner flittig. Siden 22.30 torsdag kveld er det ikke registrert noen samtaler.

n Venner og bekjente som har forsøkt å få fatt i mannen, har heller ikke oppnådd kontakt etter dette tidspunktet.

n Ingen personer har sett mannen reise fra eller til boligen i Sollsmittet siden torsdag ettermiddag. Det fremstår som underlig for etterforskerne at han ikke har vært ute av huset i mellomtiden, dersom han var i live lørdag ettermiddag.

Gjort spesielle funn

I avhør har politiet vært opptatt av å spørre ut vitner om hvem de har sett og hva de har gjort fra natt til torsdag og til lørdag morgen. I dette tidsrommet er det mest sannsynlige drapstidspunktet.

I går var hele etterforskningsgruppen samlet sammen med politiinspektør Svein Erik Krogvold. Han bekrefter at det vil bli sendt en anmodning til Kripos om teknisk bistand.

Det er spesielle funn på åstedet som man ønsker å få undersøkt nærmere. Når Kripos kan være på plass, er derimot ikke klart. Hva disse funnene dreier seg om, vil ikke politiet kommentere, men etter det BT forstår skal det dreie seg om mulige biologiske spor.

Det er ingenting som tyder på at politiet søker i blinde i drapsjakten. Tvert virker det som om de jobber målrettet. Strategien kan være at de bruker tiden til å presse den eller de som vet noe om drapet til å begå en tabbe, eller forsnakke seg.

— Det er umulig å si når vi går til pågripelse. Det kan skje i dag, eller det kan ta tid. Det avhenger av hvilke opplysninger vi får inn, svarer lensmann Vardøy kryptisk.