Torsdag 18. august er det nøyaktig to uker siden hendelsen mellom bilen og syklisten. Hendelsen skjedde i tilknytning til et lyskryss ved Florida i Bergen.

Syklisten døde senere i sitt eget hjem, halvannet døgn etter trafikkhendelsen. Dødsfallet er formelt klassifisert som «mistenkelig», men det betyr i utgangspunktet ikke at noe straffbart ligger bak.

Syklisten bremset

Etterforskningen dreier seg om å finne ut hva som skjedde og avklare om det kan være sammenheng mellom hendelsen og dødsfallet.

Nå opplyser politiet at de ikke tror det var noe fysisk sammenstøt mellom syklisten og bilen — selv om de ikke kan utelukke det.

— Ingen vitner har imidlertid opplyst om noe slikt, sier Jens A. Kleppe, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

— Men det er grunn til å tro at det har oppstått en situasjon mellom sykkel og bil. Syklisten har bremset og falt av sykkelen, mye kan tyde på at hun har stupt over sykkelstyret, sier Kleppe.

Etterlyste vitner

Fire dager etter den uavklarte hendelsen valgte politiet å gå ut med etterlysning av vitner, for å få belyst hva som skjedde.

Politiet har fått kontakt med cirka 15 vitner. De fleste av dem har ikke sett selve hendelsen, og ingen av vitnene har forklart seg om noe fysisk sammenstøt.

For henne må det ha fremstått som et mindre uhell uten alvorlig personskade

Politiinspektør Svein Erik Krogvold om bilføreren

Politiet ønsker også kontakt med den aktuelle bilføreren, en kvinne, men hun har så langt ikke meldt seg. Den kvinnelige bilføreren, av vitner oppgitt til å være i alt fra 20- til 40-årsalderen, har status som vitne.

Ble undersøkt av leger

Bilen hun kjørte var liten - trolig lys, men uvisst hvilken farge.

Politiet frykter at den kvinnelige bilføreren er redd for å melde seg. Det er blant annet derfor politiet nå går ut og presiserer at de ikke mistenker henne for å ha stukket av fra en kollisjon.

— For henne må det ha fremstått som et mindre uhell uten alvorlig personskade, sier påtaleansvarlig for saken, politiinspektør Svein Erik Krogvold.

Kvinnen som døde skal ha vært innom både legevakt og sykehus etter fallet ved Florida.

Hun er obdusert, men politiet går ikke ut med innholdet i den foreløpige obduksjonsrapporten.