Kun to personer har med sikkerhet hevdet at de har sett Dung Tran Larsen i live etter 23. juni. Det er Dungs ektemann og hans mor. Etter det Bergens Tidende erfarer er det hovedårsaken til at tingretten i helgen slo fast at det er skjellig grunn til å mistenke dem for drap.

Politiet sikre i sin sak: Tror Dung blir funnet

Politiet mener at mor og sønns forklaringer er usanne. Deres teori er at Dung kan ha blitt drept nesten tre uker før ektemannen hevder hun forsvant. De tror svigermor tok seg av de to små barna mens Dungs ektemann gikk på jobb som normalt.

— Ble inne etter fødselen

Dung bodde i samme hus som sin mann, hans bror og sine svigerforeldre. Familien har gitt ulike forklaringer om hvilket tidspunkt de sist så den vietnamesiske kvinnen i live. Disse forklaringene er svært sentrale i politiets etterforskning.

Ektemannen fastholder at han så henne i parets kjellerleilighet helt frem til 13. juli. Da skal hun ha forsvunnet sporløst mens han sov i ektesengen. Dungs mobiltelefon og et større pengebeløp var borte.

Også den drapssiktede moren har forklart at hun så den savnede kvinnen så sent som i juli måned. Det samme kan verken Dungs svigerfar eller svoger si. De skal ha forklart at de ikke så Dung etter 23. juni. Dette er en sentral dato for politiet, ettersom Dungs mobiltelefon ikke har vært brukt siden.

Ektemannen skal ha forklart at Dung knapt beveget seg utenfor husdøren etter fødselen. Han oppfattet at det var normalt at vietnamesiske kvinner holdt seg innendørs i tiden etter en fødsel. Dung fikk en datter den 18. juni

Politiet finner det mistenkelig at kun to av fire familiemedlemmer husker å ha sett Dung i ukene før hun ble meldt savnet. Alle sammen bodde tross alt under samme tak i Krabbedalen, og både faren og broren var mye hjemme på grunn av helseproblemer.

Ektemannen forklaring på dette punktet skal være at Dung kun holdt seg i kjellerleiligheten i husets første etasje. Faren og broen oppholdt seg i andre etasje.

Svigermor sykmeldt

Politiet ser ikke bort fra at Dung kan ha vært holdt i huset i Krabbedalen mot sin vilje i noe tid før hun ble drept, men de arbeider ut fra en teori om at Dung var død da ektemannen begynte i jobb etter endt fødselspermisjon. Det skjedde i begynnelsen av juli.

I samme tidsrom skal svigermoren ha sykmeldt seg. Begrunnelsen var at hun måtte ta seg av sin 62 år gamle mann, som skal ha hatt dårlig helse.

Politiet tviler på at dette var den reelle årsaken til sykmeldingen. De tror svigermor måtte være hjemme for å passe Dungs to barn mens barnefaren var på jobb.

På denne måten mener politiet at svigermoren skal ha bidratt til å holde det skjult at Dung Tran Larsen var forsvunnet eller drept.

Tre vitner

Forklaringene fra de fire siktede gir ikke samlet sett et logisk hendelsesforløp, og politiet tror alle fire holder tilbake informasjon.

Forsvareren til svigermoren, Stein Erik Ottesen, ønsker ikke å kommentere opplysningene om svigermorens forklaring.

— Jeg har besøkt henne i fengselet i dag, og hun har det etter forholdene greit. Hun setter sin lit til at lagmannsretten behandler kjæremålet slik at hun blir løslatt, sier Ottesen.

Tre vitner sier at de har observert en kvinne som kan ha vært Dung etter 23. juni. Ingen av vitnene har imidlertid snakket med kvinnen. Ifølge ektemannens tidligere forsvarer, Mikkel Mundal, har ett av vitnene passert svært nær kvinnen og gitt en grundig vitneforklaring.

FORTSATT SAVNET: I første etasje i dette huset bodde Dung Tran Larsen sammen med ektemannen og to barn. I 2. etasje bor svigerforeldre og en svoger. Kjellerleiligheten har vinduer i ansiktshøyde ut mot plassen rett foran hovedinngangen til huset og garasjen. I tillegg er det en trapp i huset som forbinder de to etasjene. Likevel sier svigerfaren og svogeren at de ikke så henne i huset mellom 23. juni og 13. juli. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON
Silje Katrine Robinson