– Me har tenkt på å gjera dette søket lenge ettersom historia fortel at det skal liggja fire skipsvrak i fjorden i samband med slaget på Fimreite, fortel Thor Olav Sperre som saman med Fredrik Søreide har gjort søk med U-båt i fjorden ved Fimreite.

– Me hadde funne ein brynestein i Telermark tidlegare same veka, og hadde håpa å finne dette i fjorden ved Fimreite også, men det gjorde me ikkje. Vikingane hadde med seg brynesteinar i skipa sine, så om me hadde funne dette hadde det vore ei fin kopling, fortel han.

Historisk funn

I 1184 stod det eit sjøslag ved garden Fimreite i Sogndal, mellom kong Magnus Erlingsson og kong Sverre. Magnus fall, og ei rekkje av dei fremste mennene i landet saman med han.

Sjøfartsmuseet i Bergen vil no ta denne saka vidare i august eller september.

– Dei kjem til å gå ned med dykkarar og henta opp skipsrestar for å datere desse, seier Sperre. Dersom det viser seg at dette er eit vikingskip er funnet historisk. Det er ikkje funne vikingskip under vatn i Noreg tidlegare.

Sognefjorden er djup, noko som gjer dykking i området vanskeleg, og leiting på 1960-talet førte berre til mindre funn.

Initiativtakerne Fredrik Søreide (t.v.) og Thor Olav Sperre på flåten med miniubåten. FOTO: Gunnar Nilsen/privat
Området som undersøkes. FOTO: Fredrik Søreide/privat