— Enten handler det om barn som leker og ikke skjønner alvoret. Eller det kan være tegn på at minst ett av de to barna har alvorlige vansker, sier Isdal, psykologspesialist og leder for Alternativ til vold region vest, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Han sier det er vanskelig å si med sikkerhet om guttene kan ha blitt påvirket av det tragiske drapet på Stord sist uke.

— Stord-saken er helt ufattelig og vanvittig sjelden. Det skjer nærmest aldri at barn dreper andre barn. Når unge blir tatt for drap er det mer vanlig at de har drept sine foreldre, sier Isdal.

Det er imidlertid noe påfallende at de to guttene skal ha truet med kniv, mener han.

— Jeg tror ikke vi venter oss noen epidemi, men det er mulig at barna har fått det med seg, sier Isdal.

— Hvordan følge opp de to i ettertid?

— Igjen, så avhenger det av bakgrunnen. Men handlingen må alvorliggjøres, dog ikke så kraftig at det skremmer vettet av barna. Barn skal behandles som barn, men voksne som er rundt må rolig vise alvoret i situasjonen.

- Hva med jenten?

— Dette er et traume, og det er viktig at hendelsen ikke medfører frykt for omgivelsene. Hun trenger all mulig støtte, oppfølging, omsorg og trygghet. Noen barn kan også trenge profesjonell hjelp etter en slik hendelse.