GUNNAR WIEDERSTRØM

— Vi har ikke kunnet se at det er gitt noen tillatelse til å bruke dette lokalet som treningsstudio, men jeg kan ikke utelukke at slik tillatelse kan være gitt muntlig, sier byggesakssjef Anne-Iren Fagerbakke.

Måtte stenge

Bergens Tidende har gått gjennom hele saksmappen på Lille Øvregate 32. Her er noe av det vi fant:

Det har vært drevet næringsvirksomhet i deler av dette lokalet i hvert fall siden før krigen. I årene etter krigen har det vært møbelforretning, lager og møbelverksted i bygningene før daværende eier i 1980 leide deler av bygget ut til en karatetrener som startet karateklubb i lokalet.

En misfornøyd bruker tipset brannvesenet om at karateklubben i realiteten var et fordekt treningsstudio. Brannvesenet kom på inspeksjon, og 23. oktober 1980 nedla brannsjef Toralv Moe forbud mot å bruke lokalet til diskotek og treningslokale for karateklubb inntil en søknad om bruksendring fra forretning til treningsstudio var behandlet.

Elendig brannsikring

Søknad om bruksendring ble sendt til kommunen i november samme år, men det finnes ingen tillatelse i arkivene. Derimot konstateres det i et notat at gebyret for behandling av søknaden ikke er betalt.

Siden dukker det opp flere notater i mappen knyttet til ulovligheter rundt treningsstudioet som nå og var blitt solstudio. Både i 1981 og -83 ble dette påtalt. I 1984 ble det foretatt befaring og da var forholdene rundt det branntekniske under enhver kritikk:

  • Trappehuset var kledd igjen med brennbare sponplater.
  • Samtlige branndører kunne ikke lukkes.
  • Slukkemateriellet var mangelfullt.
  • Rømningsveier var ikke merket.

I 1984 ble lokalet og drevet som solstudio.

Nåværende eier, Alf Hove, overtok eiendommen i 1992. Han har ikke søkt om bruksendring, men han overtok tross alt en eiendom der det alt ble drevet helsestudio og solstudio.

Siden 1986 foreligger det svært lite korrespondanse vedrørende huset i saksmappen. Først i 2002 sender byggesaksavdelingen en forespørsel til eier om et ombyggingsarbeid. Hove får en svarfrist som ikke overholdes, men dette får ingen konsekvenser. Manglende svar ble ikke fulgt opp av byggesaksavdelingen på grunn av kapasitetsproblemer.