ATLE ANDERSSON

Kystoppsynet og en veterinær fra det regionale Mattilsynet vil i dag se nærmere på forholdene i merdene på Sotra der betydelige mengder makrell har råtnet eller blitt påført sår og skader de siste dagene.

— Vi vil undersøke om fisketettheten har vært for høy i forhold til dyrevernlovens bestemmelser, sier veterinær og seksjonssjef Åse Bech ved Mattilsynet, region Vest til BT.

Hvis inspeksjonen avdekker kritikkverdige forhold, kan fiskerne bli pålagt å slakte fisken som fortsatt er i live.

Seniorrådgiver og veterinær Martin Binde ved Nasjonalt senter for fisk og sjømat sier han på grunnlag av tv-bildene ikke kan fastslå om de to makrellfiskerne på Sotra har brutt dyrevernloven..

— Litt svinn må man jo gjøre regning med, men er fiskedødeligheten høyere enn normalt vil det virke i skjerpende retning, sier han.

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund har alt varslet at han vil anmelde fiskerne til politiet og Fiskeridirektoratets kontrollverk. Årsaken er at betydelige mengder stinkende død makrell ligger strødd utover sjøbunnen ved Kjereide på Sotra. - Grov dyremishandling, hevder miljøkrigeren.

En av fiskerne som eier merdene, Kjell Kallestad, uttalte til BT i går at de natt til forrige søndag fikk inn 100 tonn makrell på ett kast. Han sa videre at den prosentvise dødeligheten ikke er høyere enn det som vanlig er ved langtidslagring av fisk.

Seniorrådgiver Martin Binde opplyser at dyrevernloven er lite konkret i saker som dette.

— Det avgjørende er om dyrene, eller fisken, er blitt utsatt for unødvendig lidelse. Det blir ofte en vurderingssak. Men loven forbyr jo dyrplageri i utrengsmål, sier Binde.

Han har vært borti flere liknende saker der veterinærmyndighetene og dyrevernnemnder har fastslått at fiskere har brutt dyrevernloven i forbindelse med langtidslagring av fisk i merder.