— Nå skjer akkurat det vi advarte mot da Sandviken Brygge ble vedtatt: Vi får et voldsomt press på arealer avsatt til næringsvirksomhet som trenger kaiplass, påpeker organisasjonssekretær Per Rune Henriksen i LO i Bergen og omland.

LO frontet kampen mot luksusleilighetene på Sandviken Brygge og Jæger Brygge - og tapte.

— Da tapte vi samtidig muligheten til å skape ny cruisehavn i Sandviken, konstaterer Henriksen og legger til: - Det er kul umulig å ha cruise-skip liggende og dure nattestid med så mange hundre beboere i nabolaget, sier han.

Likevel er det avsatt plass til cruisehavnen i den samme kommunedelplanen som åpner for Sandviken Brygge.

— Hva synes du om ytterligere boligbygging i Sandviken?

— Nå må vi gjøre et valg. Aksepterer vi ytterligere utbygging, blir hele sjøsiden et rent boligområde. Vi befinner oss allerede på grensen til hva som kan aksepteres.

— Men næringslokalene står tomme?

— Slike eiendommer med gode kaiforhold er så viktige for en by at de godt kan ligge brakk i ti år. Den dagen det er bruk for dem, kan vi ikke lage nye kaier. Boliger, derimot, kan vi bygge hvor som helst, sier LOs Per Rune Henriksen.

Tore Lervik (Ap) bydelsstyrer i Bergenhus er kjent med de mange byggeplanene. Han beklager utviklingen.

— Det er beklagelig at alt som skal bygges i Sandviken er boliger. Ikke ett av disse prosjektene, bortsett fra Slaktehustomten, skaffer bydelen nye arbeidsplasser.

— Vil du motsette deg omregulering fra næring til bolig?

— Det har Arbeiderpartiet ikke tatt stilling til ennå, sier Lervik til Bergens Tidende.