Sykepleiere har i en bekymringsmelding tatt opp bemanningsforholdene ved sykehjemmet. I meldingen til ledelsen truer de med å si opp dersom ikke forholdene utbedres.

Les meldingen her

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) peker på at de allerede har styrket sykehjemmene med ekstra bemanning og bedre legedekning. Noe mer kan man se langt etter foreløpig.

— Det er ikke aktuelt. Vi har ikke de ressursene. Da må regjeringen eventuelt komme med flere midler. Men jeg ser Jonas Gahr Støre sier det ikke er aktuelt med økt bemanning på sykehusene heller.

Godkjent bemanning

Hun er ikke overrasket over at sykepleierne ønsker økt bemanning.

— Alle ønsker seg økt bemanning. Det vil det være på alle arbeidsplasser. Men det som er viktig er å ha en forsvarlig bemanning, og de tillitsvalgte har godkjent at den oppsatte turnusen er forsvarlig.

Minisykehus

Økte midler fra regjeringen vil hun nok be om uansett. Onarheim ser en foruroligende utvikling etter samhandlingsreformen trådte i kraft.

— Etter reformen ser vi at pasientene ofte er sykere på disse kortidssykehjemmene. Dersom det er slik at disse fungerer som minisykehus, må vi gå noen runder med regjeringen for å få flere overføringer som dekker inn ekstrakostnadene.At Arbeiderpartiet i Bergen vil øke bemanningen ved de kommunale sykehjemmene, svarer Onarheim slik på:

— Det er det de alltid sier. Når det er problemer, så ber de om økt bemanning. Det er ikke løsningen her. I tillegg er det slik at vi faktisk allerede har økt bemanningen ved våre kortitidssykehjem.