— De målte lydnivåene var så høye at et eneste pistolknall kan gi umiddelbar og varig hørselsskade.

Det sier generaldirektør Karin Lindell i Konsumentverket i Stockholm.

— Det er all grunn til å regne med at samme type leketøyspistoler også selges i butikkene i Norge, sier overingeniør Morten Helle i Statens forurensningstilsyn til Bergens Tidende. I går ble det alarmerende budskapet lagt ut på SFTs nettside.

Nesten alle ulovlige

  • Nye svenske undersøkelser for lekemobiltelefoner viser også for sterke lydnivåer. SFT setter derfor straks i gang kontroll i det norske leketøymarkedet, både for lekemobiltelefoner til barn og kruttpistoler, sier Helle

I Sverige er man veldig overrasket over at problemet er så stort i 2002:

— Produsentene har hatt tre år på seg til å få ned lydnivået, og tilpasse seg EU/EØS sine skjerpede regler for lyd fra leketøy. Det er derfor svært overraskende at vi avslører 14 ulike typer lekemobiltelefoner og ti pistolmodeller som alle overskrider nivået for tillatt lydstyrke - noen betydelig over, sier Karin Lindell.

Lekemobiltelefonene

Lekemobiltelefonene har en vakker design, og kruttpistolene er formet i ville vesten stil. De er dermed lett salgbare, og frister barna og foreldrene til å kjøpe.

Av de tolv pistolmodellene vi testet holdt bare to så vidt grenseverdien. Og halvparten av de 28 mobiltelefonene for barn som vi sjekket på lyd, hadde over 80 desibel lydstyrke (som er tillatt grense) når de ble holdt 2,5 centimeter fra øret til barna, sier Lindell.

ULOVLIGE LEKEMOBILER: Alle disse modellene gir altfor sterke lyder og er ulovlige, ifølge regelverket for støynivå fra leker.
FOTO: Konsumentverket, Stockholm