RAGNHILD HOV

Ekspertene som i snart to uker har jaktet på kilden som har forurenset Svartediket og gjort så mange bergensere syke, har fortsatt ingen sikre spor. Nå er de i ferd med å gi opp kildejakten.

Intens leting etter kloakkutslipp i nedslagsfeltet til Svartediket har til nå ikke gitt resultat. Heller ikke peker dataene som er samlet inn fra dem som er blitt syke i noen bestemt retning.

Kommunelege Harald Aasen og smittevernlege Øystein Søbstad i Bergen kommune konkluderer begge med at det kan være at kilden til epidemien aldri vil bli funnet.

— Men vi er temmelig sikre på at de som er rammet, har drukket vann fra Svartediket, sier Søbstad.

Flest smittet midt i oktober

Etter at intervjuene er saumfart, vil de i morgen avgjøre om den intense smittekildejakten skal fortsette.

Etterforskningsgruppen har heller ikke så langt funnet noen som kan ha blitt smittet etter midten av oktober. Slik materialet ser ut, kan det tyde på at faren for å bli smittet var størst i uke 41.

Rapporter fra Legevakten og fastlegene i Bergen kan også tyde på at epidemien har nådd toppen.

Mattilsynet venter nå på resultatene fra de siste vannprøvene fra Svartediket. De kommer fredag. Distriktssjef Pål Fennell understreker at mye kan tyde på at vannet er friskere nå enn for en uke side. Han antyder at Svartediksvannet bør kunne friskmeldes allerede fredag,

Fortsatt kokeforbud

— I prøvene som vi tok i forrige uke ble det registrert fem cyster av parasitten pr. 10. liter. Det er ikke store mengder. Trolig vil forekomsten være mindre i prøvene denne uken. Muligens er vannet allerede friskt. Men så lenge vi ikke kan fastslå sikkert at vannet er rent, vil vi ikke friskmelde det. Kokeforbudet må derfor opprettholdes, sier Fennell.

Til nå er det registrert 365 personer som er blitt syke av parasitten.

I går fortsatte arbeidet med å koble om vannforsyningen for å skaffe flere sentrumsområder friskt vann. Blant annet har de østlige delene av Nordnes og Kronstad-området nå fått frisk vann i springen. Men fortsatt er det mellom 25.000 og 30.000 mennesker som må koke vannet i sentrum.

Fagdirektør Ivar Kaland opplyser at det ikke er mulig å koble flere til kommunens friske vannkilder nå.