Regjeringen har fremmet forslag om en ny ordning for å kompensere for tapte spilleautomatinntekter til idretten.

– Ordningen er viktig å få på plass, og vil bety mye for idretten i Åsane, sier sentrale AP-politikere til Åsane Tidende .

Regjeringen vil i 2008 og 2009 tilføre frivillige organisasjoner i Norge hele én milliard kroner, for å kompensere for de tapte inntektene etter at spilleautomatmonopolet ble endelig vedtatt, og de svært så innbringende maskinene ble fjernet 1. juli i år.

Regjeringen vil i sin såkalte Frivillighetsmelding tilføre både idretten og frivillige organisasjoner ekstra midler, og har i tillegg varslet kutt i skatter og avgifter for denne typen virksomhet.

Du velger selv

Mest oppsiktsvekkende er regjeringens forslag om å innføre den såkalte «grasrotandelen». Forslaget går ut på at Norsk Tipping skal innføre et helt nytt system, der hver spiller av lotto, tipping, oddsen og joker selv kan oppgi en frivillig organisasjon, som automatisk mottar fem prosent av beløpet det spilles for.

Lagene og organisasjonene skal utelukkende tilhøre det som kalles grasrota, altså ikke større, kommersielle klubber med sterk økonomi.

I praksis betyr dette at dersom forslaget blir vedtatt, kan du fra og med 1. januar 2009 spille en hundrelapp på lotto, og automatisk bidra med en femmer til Eidsvåg Idrettslag eller en annen klubb du har et forhold til. Pengene går rett til den organisasjonen du selv har valgt.

– Bra for Åsane

– Dette er et svært godt forslag, som kan bidra til en sunn vekst i Idretts-Norge, sier leder i Åsane Arbeiderparti, Gro Berge. Hun støttes av sine partifeller, AUF-leder Pauline Søvik og bystyremedlem Per Sherling.

– Dette vil spesielt være bra for Åsane, som har et rikt idrettsliv, og mange organisasjoner som vil kunne få en bedre økonomi. I frivillighetsmeldingen er det også gjort mer attraktivt å være frivillig arbeider. Tidligere har en kunnet tjene to tusen kroner i året skattefritt. Nå vil en kunne motta fire tusen kroner i forbindelse med frivillig arbeid, som for eksempel trener for et fotballag, sier Søvik til Åsane Tidende .

– Ikke mer automatpenger

Det er ingen tvil om at regjeringens forslag vil være innbringende for kommunens lag og organisasjoner. Hvis en tar utgangspunkt i fjorårets tall fra Norsk Tipping, ville ordningen tjent inn 46 millioner kroner i Hordaland fylke. Med tanke på befolkningsspredningen er det da naturlig å beregne at om lag halvparten gikk til Bergen kommune. Da er det sannsynlig at ordningen ville tilført idretten i Åsane flere millioner kroner i ekstra inntekt.

– Forslaget er etter vår mening enormt bra og viktig. Høyre har uttrykt bekymring for at pengene skal hentes fra Norsk Tippings egne automater, men det er ikke hensikten med forslaget. Det skal ikke oppfordres til mer automatspilling, sier Per Sherling.

Andreas Isaksen, Åsane Tidende