ANDERS WAAGE NILSEN anders.nilsen@bt.no — Vi har hatt saker der familien i hjemlandet har hatt en posisjon eller et myndighetsområde som gjør forholdene kan karakteriseres som forfølgelse. I slike tilfeller vil det normalt innvilges asyl, sier Henriette Munkebye, som er avdelingsdirektør i juridisk avdeling i Utlendingsdirektoratet (UDI). Sakene vurderes strengt i hvert enkelt tilfelle. Dersom det anses som trygt for asylsøkerne å bosette seg i en annen del av hjemlandet, er sjansen liten for at det innvilges asyl, forteller Munkebye.- Vi tar de kulturelle forholdene knyttet til for eksempel æresdrap i betraktning når vi behandler søknadene. Vi har ikke veldig mange saker fra Bangladesh, så jeg kan ikke uttale meg om dette landet før jeg er tilbake på jobb mandag.