— Gjennomføres forslaget, om at store og viktige riksveiprosjekter her vest skal finansieres utelukkende med bompenger, da stopper alt som heter veibygging på Vestlandet sier Askøy-ordfører Knut Hanselmann (Frp).

Askøy kommune har et akutt behov for en milliard kroner for å få orden på de viktigste veiene sine.

— Vi har en klar avtale med Høyre om at det ikke er på tale med bompenger i denne fireårsperioden. Vi er klar til å kunne begynne en ytterst påkrevd utbygging av veien mellom Kleppestø og Ask. Men hvis samferdselsbyråkratene får gjennomslag, så er jeg redd for at den faller ut. Veitraseer til Marikoven og Hetlevik skal vi ha ferdig reguleringsplan for i løpet av dette året. Også her haster det med midler, sier Hanselmann, som ikke tar sorgene helt på forskudd.

Ansvarsfraskrivelse

— Dette er byråkratenes innstilling. Nå får vi vente og se hva politikerne sier. De husker nok at det er valg når Transportplanen skal behandles i 2009.

Les også: Bilistene må ta regningen

Også ordfører Lars Lie (H) i Fjell kommune er fortørnet over det forsøket på total ansvarsfraskrivelse for riksveier som byråkratenes forslag innebærer. I Fjell har de lenge vært innstilt på at det lokalt må finansieres halvparten av behovet på 2,5 milliarder for å få orden på trafikkavviklingen mellom Fjell og Bergen.

— Samferdselsministeren har senest for et par måneder siden sagt at hun mener en deling er riktig.

Lie frykter at dette utspillet har sammenheng med krefter i SV som prinsipielt er imot veibygging - og vil ha folk over på kollektive løsninger.

— De må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi kan ikke strupes før det kommer et skikkelig kollektivalternativ. Penger til slikt ser vi heller ikke, og i vår løsning er det også lagt inn kollektivløsning.

— Hva er konsekvensen?

— Vi kan ikke planlegge nye bolig- og næringsarealer før vi har orden på veinettet. Da stopper alt opp, sier Lie.

Finner seg ikke i 100%

— Alle ordførere i bergensregionen er sikkert enige i at vi ønsker vei med statlig finansiering. Vi finner oss ikke i at det skal være full brukerfinansiering, sier ordfører Jon Askeland på Radøy.

— Dette er starten på en prosess, så vi får ta en kamp for midler. I Nordhordland regner jeg med at alle kommunene vil stå samlet i den saken. Jeg tror ikke prinsippet om at veier i bynære strøk i sin helhet skal brukerfinansieres blir etablert som gjennomgående prinsipp, sier Askeland. Han peker også på at prioriteringen rundt Bergen i seg selv er vanskelig.

— Det er mange store prosjekter, og her må vi selvsagt ta invitten som bergensordfører Gunnar Berge har gitt til et samarbeid, sier Askeland.

BERGENS TIDENDE
Bergens Tidende
Bergens Tidende