– Dette er god informasjon for dem som eier norsk vannkraft, det er det ikke noen tvil om, sier konsernsjef Atle Neteland i BKK.

BKK solgte i fjor kraft for cirka to milliarder kroner (Bergens Tidendes anslag). En prisøkning på 10–15 prosent – som EU mener den nye kvotepolitikken vil innebære – betyr dermed mellom 200 og 300 millioner kroner i ekstra fortjeneste for BKK.

I 2006 hadde BKK et overskudd før skatt på 1,6 milliarder kroner.

BKK betalte ut 700 millioner kroner i utbytte til eierne i fjor.

– Vi vil nok betale høye utbytter fremover med disse gode prisene, sier Neteland.

Bergen kommune eier 37,75 prosent av BKK. Statkraft er største aksjonær med 49,9 prosent av aksjene. Resten av aksjene er eid av til sammen 16 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane.