• Vi nærmer oss varmerekorden, sier meteorolog.

Åretsapril måned kan bli den varmeste som er målt i Bergen.

— Rekordener fra 2009, da middeltemperaturen var på 9,1 grader. Før de varmeste dagene ipåsken, lå middeltemperaturen på 7,7 grader, så nå nærmer vi oss nok rekorden.Helt umulig er det ikke, sier vakthavende meteorolog, Ivar Hjellestad vedMeteorologisk institutt.

Deneste dagene varsler han fint og tørt vær.

— Visliter nok litt med å komme over 20 grader, men det blir en del dager over 15,så det kan hende vi slår den to år gamle rekorden. Det er fortsatt fem dagerigjen, sier Hjellestad.

Åretspåske har hatt tilnærmet sommertemperaturer, og aller varmest var påskeaften.Kvamsøy i Hardanger var varmest i Hordaland med 21,8 grader.

Bergen kunneskilte med 21,2 grader, men det er langt unna aprilrekorden. Den 29. april 2009ble det målt hele 25,5 grader på målestasjonen på Florida.