Dette er en av de oppsiktsvekkende forskingsresultatene som presenteres under Tredje nasjonale konferanse om selvmordsforebygging som finner sted i Bergen 22.-23. oktober. Konferansen besøkes av noen av verdens fremste eksperter innen suicidologi — forskere med selvmord som fagfelt.

Selvmordsfaren er målbar

En konferansens hovedforelesere, den amerikanske psykiatriprofessoren John Mann fra Columbia University i New York, har påvist at en del av dem som begår selvmord har betydelig mindre av stoffet 5-HIAA og dermed mindre serotonin i viktige nervesentre i hjernen enn andre. Personer med lavt serotoninnivå har reduserte eller manglende sperrer for hva de gjør. Resultatet kan være at noen begår selvmord, mens andre tyr til vold. Nivået av 5-HIAA kan måles i ryggmargsvæsken.

Forskning har påvist at tilførsel av en del medisiner kan rette opp mangelen av stoffet. Dette gjelder bl.a. de såkalte SSRI-medikamentene (på folkemunne ofte omtalt som «lykkepillen»).

— Preparater kan balansere stoffene i hjernen. Etter en økning i foreskrivingen av SSRI-medikamenter ser vi en nedgang i selvmordstallene. Men vi vet ikke om det er noen sammenheng, presiserer avdelingsoverlege Tor Jacob Moe ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus.

Moe unngår bevisst bruk av betegnelsen «lykkepille» som han mener er sterkt misvisende og problematisk i forhold til stigmatisering av en pasientgruppe.

Trussel mot ungdom

Statssekretær Kristin Ravnanger fra Sosial- og helsedepartementet uttrykte bekymring under konferansen i går. I sin åpningstale poengterte hun at satsingen «Tiltak mot selvmord» må fortsette.

— Men det er mørke skyer over det selvmordsforebyggende arbeidet. Økningen i selvmordstallene blant unge er urovekkende. Fra 1960 til 1980 hadde vi en dobling i selvmordsfrekvensen i alle aldersgrupper. Blant unge menn over 16 år har tallene tredoblet seg. Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge menn. I 2000 hadde vi 541 selvmord. Tradisjonelt lå vi lavt, men i aldersgruppen 15-24 år ligger Norge ligger høyere enn våre naboland. Særlige risikogrupper er barn, unge og homofile og lesbiske. Selvmord er en av de største truslene mot unge mennesker, sa Ravnanger.