RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.no

I et brev til Bergen kommune tilrår nemlig miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen at kommunen får vurdert hvilke konsekvenser det vil få for miljøet at den omstridte motorveien blir bygd. Det innebærer at Hordaland vegkontor må regne ut hvor mye støy og forurensing trafikken på motorveien vil føre til for området omkring. Hordaland vegkontor ønsker å få bevilgninger til Sjølinjen med på neste års statsbudsjett, og beregningen må være gjort innen den tid.

Krav i nye planer I dag krever loven at de miljømessige konsekvensene av all planlagt veiutbygging skal utredes, før bygging kan i settes i gang.

Men da reguleringsplanen for Sjølinjen ble vedtatt i 1978, ble det ikke stilt slike krav.

Vegdirektoratet har imidlertid sendt rundskriv til alle veikontorene og bedt om at det også blir foretatt en miljømessig kvalitetssikring også av tidligere vedtatte planer. I rundskrivet blir det presisert at alle strekningsvise prosjekter som blir foreslått startet i 2002 bør miljørevideres før veikontorenes handlingsplan blir sendt til høring.

Bergen kommune har derfor vedtatt å få vurdert hvilke miljømessige følger ombyggingen av Fjøsangerkrysset vil få.

Tilrår Seksjonsleder Egil Hauge presiserer overfor Bergens Tidende at miljøvernavdelingen ikke kan gi pålegg i denne saken.

– Men vi synes det er positivt at Fjøsangerkrysset blir miljørevidert. Derfor mener vi at det også er naturlig at det samme blir gjort med Sjølinjen.

Verken veisjefen i Hordaland, Ole Christian Torpp, eller byråd for miljø— og byutvikling i Bergen, Tom Knudsen, hadde i går ettermiddag sett brevet fra Fylkesmannen.

Ingen av dem ville si noe om hvorvidt de vil følge opp tilrådningen fra miljøvernavdelingen.