Utgangspunktet er UiBs kompetanse innen fiskehelse, akvatisk medisin og marinbiologi. Målet er å styrke veterinærutdanningen i samarbeid med Norges veterinærhøyskole (NVH), skriver aftenbladet.no.

Løsningen kan gi Norge flere veterinærer, styrke innslaget av fiskehelse i all veterinærutdanning og gi tilbud om spesialistutdanning innen fiskehelse, ifølge rektor ved UiB Sigmund Grønmo.

Han mener regjeringens vedtak om flytte veterinærhøyskolen fra Oslo til Universitetet for miljø— og biovitenskap (UMB) på Ås, betyr lite for planene i Bergen.

– Vi er innstilt på å videreføre utredningen og samarbeidet med veterinærhøyskolen. Vi tar sikte på en avklaring i løpet av 2008, sier Grønmo.