For nå er påtalemyndigheten grundig lei av mannens herjinger. Eriksen er nemlig domfelt hele 26 ganger tidligere.

Politiadvokat Helge Vigerust mener at gitaren Kim Aron Eriksen skal ha stjålet fra artistene i Vinskvetten nå skal koste stortyven dyrt. Derfor la han i går ned påstand om to års fengsel i Bergen tingrett.

Skal få sin 27. dom

Vigerust håper retten viser vilje til å sende den notorisk kriminelle mannen bak murene — for en lang periode.

— Eriksen skal nå få sin 27. dom. Det er på tide at samfunnet blir beskyttet mot denne mannen. De tidligere 26 dommene har ikke hjulpet. Så snart han kommer ut igjen, ruser han seg og begår nye straffbare handlinger, sier Vigerust.

— Verken fengslet eller helsevesenet kan hjelpe denne mannen. Han kommer aldri til å endre seg, sier Vigerust.

- Bør stoppes nå

Vigerust er en av to faste jurister som jobber med de mest aktive, kriminelle i byen. Han mener Eriksen nå har fått nok sjanser, og at retten nå bør sette en stopper for hans kriminelle bane. Det skjer bare ved en lengre dom.

— Markerer denne strenge påstanden en endring i påtalemyndighetens holdning til gjengangerne?

— Skal straff ha noen preventiv virkning, må den være av en viss lengde. Da er ikke et halvt år nok. Nå håper jeg retten oppfatter vårt signal, sier Vigerust.

Ler av påstanden

Eriksens forsvarer, advokat Jørgen Riple, ler av påstanden om to års fengsel.

— Dette er kort og godt galskap, sier advokat Jørgen Riple til BT.

Han mener at straffepåstanden er uten mål og mening.

— Min klient har verken resttid eller betinget straff fra tidligere dommer. Da han ble fremstilt for varetekt i denne saken, ble det lagt frem et forslag om 120 dagers fengsel dersom han tilsto. Nå er straffen foreslått seksdoblet. Det rimer ikke, sier Riple.

En påstand om to års fengsel for et gitartyveri tar heller ikke klienten seriøst.

— Tidligere dommer viser at min klient har for vane å tilstå det han har gjort. I denne saken nekter han enhver befatning med gitaren.

— Min din klient trenger åpenbart hjelp?

— Ja, og det ønsker han også. Han trenger et helhetlig tilbud med medisiner og faste rammer dersom han skal komme seg bort fra rusen. Han har sittet så lenge bak murene at det preger ham, sier Riple.

— Men er ikke påtalemyndighetens intensjon å gi ham hjelp?

— Det hjelper ikke hvor lenge man setter mannen i fengsel, dersom det ikke legges til rette for ham når han slippes ut. Det bør ikke trenges to års fengsel for å få til et slikt opplegg, sier Riple.

VIL HA HJELP: Kim Aron Eriksen (29) er på vei mot sin 27. dom. Nå vil påtalemyndigheten sperre ham inne i to år for å verne samfunnet. Eriksens høyeste ønske er å få hjelp til sine problemer. Det får han ikke bak murene.<p/> ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN