Kommuneloven krever i dag at underskudd skal dekkes inn i løpet av fire år, men i et lovforslag som passerte statsråd fredag, åpner regjeringen for at kommuner kan søke om dispensasjon fra kravet. I helt spesielle tilfeller kan det bli innvilget inntil ti års frist.

Kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) understreker at hovedregelen fortsatt skal være fire år.

— Å utvide inndekningsperioden vil kunne være aktuelt for noen få av kommunene i Terra-saken, men ikke for alle, sier hun.

Statsråden bekrefter overfor NTB at Hattfjelldal kommune i Nordland og Bremanger kommune i Sogn og Fjordane har gode muligheter til å få forlenget fristen.

Regjeringens lovforslag er generelt utformet, men bakgrunnen for endringsforslaget er helt klart Terra-saken. Flere av de åtte berørte kommunene har gjort det klart at de ikke makter å dekke inn tapene i løpet av fire år uten at det får dramatiske konsekvenser for tjenestetilbudet.

— Regjeringens lovforslag er veldig positivt. Det er klart at vi får et helt annet handlingsrom dersom vi nå får mer tid på å dekke inn tapene, sier ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal kommune til NTB.

De åtte Terra-kommunene har pådratt seg et tap som følge av investeringer i amerikanske risikopapirer på en drøy milliard kroner til sammen.

Hattfjelldal og Bremanger er kanskje de kommunene som er hardest rammet.

Lovendringen som regjeringen nå foreslår, har ikke vært på høring. Målet er at lovendringen skal tre i kraft før kommunestyrene og fylkestingene vedtar årsregnskap for 2007 og inndekning av eventuelle underskudd.