KRISTINE HOLMELID

Sommerferien kan komme en måned tidligere enn planlagt for mange tusen elever og barnehagebarn i Bergen. Hvis ikke lærerne blir enige med motparten KS (Kommunenes Sentralforbund) innen onsdag midnatt, kan 26 skoler og 24 barnehager i Bergen kommune bli stengt.

Totalt blir 14.500 unger — og foreldrene deres - berørt av streiken. SFO på skolene rammes også hvis det blir streik.

Streiker for lønn

— Det er beklagelig at barna og foreldrene deres rammes. Men den eneste måten vi i offentlig sektor kan oppnå våre krav er ved å ramme en tredjepart, sier leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Dag Utle.

Lærerne har for første gang KS som motpart, og nekter å godta at lønnssystemet deres forverres.

— I forslaget fra KS må en nyutdannet lærer vente i opptil 10 år før han eller hun får lønnsopprykk. I forhold til dagens ordning taper læreren i overkant av 200.000 kroner, sier Dag Utle.

Lærerne godtar heller ikke minstelønnssystemet som gjør at en lærer med lektorkompetanse ikke nødvendigvis skal ha lektors lønn.

— Jeg tror det blir streik, og jeg tror den blir langvarig. Vi er klar til å streike til august og september hvis det er nødvendig, sier Utle.

Mister eksamen

Blir det streik berører det 19 grunnskoler, syv videregående skoler og 24 barnehager i Bergen. I tillegg til skolene og barnehagene som Bergens Tidende presenterte i går, rammes også barnehagene Arnatveit, Bogane, Grønntulien, Haugatun, Lyngfaret, Norheim og Ytre Arna barnehage av en eventuell streik. Ingen andre kommuner i Hordaland merker streiken i førsteomgang.

— Det er ca. 95 grunnskoler i Bergen kommune, så det er mye å ta av ved en eventuell opptrapping av streiken, sier Utle.

Hundrevis av elever i Bergen mister skriftlig og muntlig eksamen hvis lærerne streiker fra torsdag. Siste terminkarakteren forsvinner også, de endelige karakterene vil bli karakterene de fikk til jul. I tillegg blir mange nasjonale prøver liggende urørte på lærernes pulter, og ikke rettet. Arbeidet for å forberede neste skoleår stopper også opp. Det er foreløpig uvisst hva som vil skje med elevene som er privatister.

Støtte fra elevene

— Vi er jo glad for at vi slipper litt stress, men samtidig er det jo surt at vi ikke får vise hva vi er gode for på eksamen, sier Camilla Strand, Eli Hereid og Kristian Kristiansen, avgangselever i tegning, form og farge ved Årstad videregående skole.

Årstad videregående skole er den største videregående skolen i Hordaland og en av syv videregående skoler som kan bli tatt ut i streik. Men elevene støtter likevel en lærerstreik.

— Det er veldig uheldig for elevene. Men vi har stor forståelse for lærernes krav. Det er nødvendig med gode arbeidsavtaler for at skolen skal ha gode lærere, sier leder i Elevorganisasjonen i Hordaland, Eivind Freng Dale.

SOMMERFERIE, OG IKKE EKSAMEN? Neste uke starter eksamen for elevene ved Årstad videregående skole. Men kanskje blir det ferie heller enn eksamensstress for Camilla Strand (til v.), Eli Hereid og Kristian Kristiansen, avgangselever i tegning, form og farge.<p/>FOTO: BJØRN DJUPVIK