Bygget i Repslagergaten har høy antikvarisk verdi, og var det siste fra den opprinnelige Reperbanen som var bevart. I februar var det plutselig borte.

Etter flere søknadsrunder fikk nye eiere lov til å bygge huset om til boliger. Profix As kjøpte bygget, og rev hele huset i forbindelse med ombyggingen.

— Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven, og følgelig ulovlig, heter det i et brev som byggesaksetaten har sendt Profix.

- Svært alvorlig

Bare det at bygget ble revet uten at det var godkjent av bygningsmyndigheten er seg selv en meget alvorlig overtredelse, mener Fagetaten.

At bygget ligger i et område som er «antikvarisk bevaringsområde» i reguleringsplanen, i tillegg til at Byantikvaren mener bygget har uomtvistelig høy antikvarisk verdi, gjør det ikke bedre.

— Vi ser svært alvorlig på saken siden det er et verneverdig bygg som er revet i strid med gitt tillatelse, sier seksjonsleder Øystein Andersen i Etat for byggesak og private planer.

Etaten mener det kan være grunnlag for å ilegge maksimalt gebyr, som er 250.000 i dette tilfellet. Men boten kan bli enda høyere.

Maksbeløp

Fagetaten vil nemlig vurdere å benytte bestemmelsen som sier at foretak kan ilegges høyere overtredelsesgebyr ved særlig alvorlige overtredelser. Maksbeløpet er på 400.000.

— Vi har tatt utgangspunkt i maksbeløpene, og sagt at vi mener saken er så alvorlig at det kan falle innenfor disse. Men vi vil ta endelig standpunkt når vi har fått inn eventuelle merknader, sier Andersen.

- Vurderer dere å gå opp til 400.000 kroner?

— Jeg kan ikke si mer om hvor høyt vi vil gå utover det som er skrevet, sier Andersen.

Demontert

Profix er i tilfelle den første utbyggeren i Bergen som blir ilagt overtredelsesgebyr, etter at den nye plan- og bygningsloven åpnet for denne muligheten. Bergen kommune er en av de første i landet som tar dette i bruk.

Selskapet har nå frist til 29. juni med å komme med en uttalelse. Etter dette vil overtredelsesgebyret bli endelig vedtatt.

Daglig leder Johan Lyng i Profix ønsker ikke å kommentere varselet fra fagetaten.

— Jeg har ikke mottatt brevet, og vil ikke si noe om det før jeg har fått sett på det, sier han.

- Fagetaten varsler at det kan bli snakk om over 250.000 kroner?

— Vi tar stilling til det når vi har lest brevet, sier Lyng.

Bergens Tidende har tidligere skrevet om den ulovlige rivingen. Da sa Lyng at bygget ikke er revet, men demontert.

—   Vi er utrolig lei oss for at fremgangsmåten ikke ble korrekt fra begynnelsen av, men vi har samme mål som kommunen og politikerne; nemlig å gjenreise bygget slik det var opprinnelig, sa Lyng den gang.

Synspunkter på saken? Si din mening her.