Forskning viser at om lag 20 prosent av barn som mister en forelder vil slite med angst, depresjon eller sinneanfall senere i livet. På Sorgsenteret forsøker de å motvirke slike langvarige plager.

— Selvmord og brå dødsfall er kompliserende og kommer som et sjokk, men det er også vanskelig å se noen dø sakte og vondt. Noen sitter igjen med påtrengende minner, sier Glittenberg.

Vanlige reaksjoner hos barn som mister foreldre er sorg, skyldfølelse, sinne og engstelse for å miste den gjenlevende forelderen. Barna kan også bli redde for at det skal hende dem selv noe.

Vanskeligst å miste mor

Å miste mor er spesielt vanskelig, viser forskningen.

— Det skyldes at det fremdeles er mor som ivaretar viktige omsorgsoppgaver, de snakker ofte om vanskelige ting på en annen måte enn fedre gjør, sier psykologen.

Likevel er det stort sett bare mødrer som så langt har søkt hjelp på Sorgsenteret. Glittenberg håper at enda flere vil benytte seg av tilbudet dersom det blir bedre kjent.

— Vi kan hjelpe med å sortere tanker, gi råd for å få sove og for hvordan man kan bli kvitt traumatiske minner. Vi kan også ha nettverksmøter hvor vi informerer familie, skole og venner om hvordan de kan stille opp for familien.

Psykologene tar også imot foreldre som har mistet et barn.

— Indirekte er dette et tilbud til barn fordi foreldrene ofte har gjenlevende barn som trenger omsorg, sier Glittenberg.

Trampoline opp til far?

For noen av barna hjelper det å skrive om sorgen. Andre tegner. En gutt som satt på kontoret hennes tegnet faren i en sky på himmelen. «Hvorfor er det ingen stige opp til ham, slik at jeg kan besøke ham, bare av og til? Eller en trampoline jeg kan hoppe høyt nok på?», undret gutten.

- Hvordan skal man snakke om død med barn?

— Man må bruke barnas språk, men ikke omskrive fakta som f.eks. å si at faren «sover». Det er viktig å forklare hva som skjer i kroppen når man dør, for eksempel at hjertet slutter å slå og at man slutter å puste.

Foreløpig har senteret finansiering til prosjektet i tre år fremover. Glittenberg håper tilbudet kan bli fast.