Kommunene vil kunne ilegge et såkalt overtredelsesgebyr til dem som bryter plan og bygningsloven.

I dag arbeider Kommunal— og regionaldepartementet med å utforme forskriften til den nye plan- og bygningsloven, som ble lagt frem av kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa i vår.

Høye gebyrer

Blant de sentrale spørsmålene er taket på overtredelsesgebyret. Etter det BT erfarer, vil en sette taket høyt. Forskriften kan åpne for at kommunene kan ilegge gebyr på flere hundre tusen kroner. Det gebyret skal kommunene også få rett i egen lomme.

Verktøykassen med sanksjonsmuligheter mot dem som bygger ulovlig, begynner etter hvert å bli velfylt.

Så langt har sanksjonene langt fra vært hyppig brukt av kommunene.

BT har tidligere skrevet at svært få kommuner politianmelder dem som bygger ulovlig. I 2007 kom det i hele Norge 82 anmeldelser for brudd på plan og bygningsloven. Selv om det kun er de mest alvorlige sakene som skal anmeldes, mener Økokrim at politiet i dag behandler altfor få slike saker.

Ber om instruks

Økokrim ber nå Kommunal- og regionaldepartementet lage en instruks til kommunene slik at ulovlig bygging oftere blir politianmeldt.

  • Det kan være med på å gi kommunene, og ikke minst politikerne ryggdekning for å anmelde ulovlig bygging, og da spesielt i strandsonen, sier politiadvokat Tarjei Istad i miljøgruppen i Økokrim.

Han deltok i denne uken på årsmøtet til Miljøforum, hvor politiet og en rekke offentlige etater var samlet for å diskutere miljøkriminalitet.

Politiadvokaten påpeker at en rekke andre offentlige instanser har helt klare rutiner for hvilke saker som skal anmeldes, og hvordan en går frem.

  • Skattedirektoratet og Fiskeridirektoratet er blant dem som har utarbeidet en egen anmeldelsesinstruks. Jeg mener kommunene vil ha stort utbytte av noe mer formaliserte rutiner, sier han.

Kan ta fortjenesten

Istad understreker at de ikke vil blande seg inn i hvordan en slik instruks bør utformes.

  • En kommer kanskje inn i det kommunale selvstyret her. Et alternativ er å utformere en form for veileder som kan hjelpe kommunene, sier Istad.

Han mener det er viktig at politiet tar hånd om de mest alvorlige sakene.

  • Kommunene kan fremme krav om tilbakeføring, men i enkelte tilfeller er det gjort irreversible inngrep. I slike tilfeller kan politiet inndra eventuell vinning. Har ulovligheten for eksempel medført at taksten på eiendommen blir høyere, så kan en inndra gevinsten, sier Istad.

Han mener også at kommunene bør sette veldig tydelige vilkår i tillatelser og vedta klare bestemmelser i reguleringsplaner.

  • Stor sett går det bra, men vi har også sett eksempler på det motsatte i saker hvor vi har vært involvert, sier Istad.

Han forteller at de har måttet henlegge saker fordi de kommunale vedtakene ikke var entydige.

— Skal det holde rettslig, kan det ikke være rom for tolkning, sier Istad.

Ørjan Deisz