HANS K. MJELVA

BT kunne i går melde at byrådet ville si ja til erstatning for Giardia-ofrene, selv om de ikke var juridisk forpliktet til det.

I går la kommuneadvokat Helge Strand frem sin vurdering til byrådet, og feiet all tvil til side: Også juridisk er kommunen erstatningspliktig etter produktansvarsloven.

— Vi anser oss som ansvarlige i henhold til produktansvarsloven, og kommer til å gi erstatning til dem som har blitt syke på grunn av Giardia, og som har hatt utgifter med det, sier byrådsleder Monica Mæland.

Hvem som får erstatning, for hva og hvor mye, skal byrådet og kommuneadvokaten bli enige om i løpet av uken.

— Vi vil jobbe med detaljene resten av uken, og satser på å avgi en byrådssak neste mandag, sier Mæland.

Så går saken videre til bystyret, som skal ta den endelige beslutningen. Det kan tidligst skje på bystyremøtet 18. april.

Årslønn til studenter

Byrådsleder Monica Mæland sier folk nå må vente med å sende regninger til detaljene om den nye erstatningsordningen er klare. Det vil si når bystyret har gjort sitt endelige vedtak.

— Hva med dem som allerede har sendt regninger og kvitteringer til Vann- og avløpsetaten?

— De kan bare forholde seg rolig. Er kravet kommet til Bergen kommune er det kommet til Bergen kommune. Vi skal ta vare på det.

— Så de trenger ikke sende alt inn på nytt?

— Nei, det er helt unødvendig, sier Mæland.

Det er ingen som i dag kan si hvor mye kommunen til slutt må ut med i erstatninger etter Giardia-skandalen.

Ifølge jussprofessor Nils Nygaard ved Universitetet i Bergen er det alminnelige erstatningsregler som vil ligge til grunn når en skal vurdere størrelsen på erstatningene. Med over 1300 registrerte smittete kan beløpet fort bli høyt.

Ifølge Nygaard faller direkte utgifter til medisiner, lege og liknende klart inn under det som må erstattes.

Han mener også studenter som har mistet studietid og eksamener har krav på erstatning.

— Her har vi eksempler fra trafikksaker. Der har det blitt gjort på den måten at de for eksempel har fått en årslønn for at de kommer ett år senere ut i arbeid, sier Nygaard.

Flere hundre tusen

Selvstendig næringsdrivende kan ifølge Nygaard kreve erstattet økonomisk tap med fratrekk for trygd og eventuelle forsikringer.

Arbeidsgivere som har betalt sykepenger, noe de må gjøre for de første 16 sykedagene, vil også kunne kreve erstatning ifølge Nygaard,

I tillegg til disse reglene for økonomisk tap, er det ifølge Nygaard også et system for erstatning for ikke-økonomske tap. Det er her snakk om folk som har fått varige men som går ut over livsutfoldelsen.

Her er det likevel heftet noen betingelser for å få erstatning: Blant annet må uføregraden være over 15 prosent, og skaden være varig. Erstatningene i slike saker følger egne satser, og kan komme opp i flere hundre tusen kroner per person.