ERLEND SANDE erlend.sande@bt.no Trolig rømte flere tonn laks fra et oppdrettsanlegg i Kvamme i Masfjorden i april i år. I tillegg til å ha forsynt hobbyfiskere med feite fangster, kan oppdrettsanlegget bli nødt til å betale en foretaksbot. — Saken er nå ferdig etterforsket, og oppdrettsanlegget er anmeldt for brudd på meldeplikten. Man skal melde fra ved den minste mistanke om at laks rømmer, sier lensmann i Masfjorden, Magnus Stub Nilsen. Lakseklondyke Hobbyfiskerne lot seg ikke be to ganger da det ble muligheter for storfangst i Fensfjorden. Brødrene Magnar og Gunnar Gjertsen på Sandøy i Gulen hentet alene opp nesten 600 kilo flott laks da oppdrettslaksefisket var på sitt beste rett før påske. Lensmann Magnus Stub Nilsen i Masfjorden medgir at eieren av oppdrettsanlegget neppe har noe motiv, verken for å la fisk rømme eller for å la være å melde fra om at fisk har rømt. Derfor er han usikker på hvordan saken står strafferettslig. Ingen meldte ifra - Det blir opp til påtalemyndigheten å vurdere om de burde ha oppdaget og meldt fra om dette tidligere, sier han.Oppdrettsanlegget sørget selv for at dykkere ble sendt ned for å undersøke merdene, etter at fisk ble observert like utenfor området.Hvor den rømte fisken kom fra, var lenge et mysterium. Fiskeridirektoratet jobbet med saken i ukevis, uten at noen oppdrettsanlegg meldte om at fisk var rømt fra deres merder.