Et mottakssenter for rusavhengige i Åsane har lenge stått på ønskelisten til byråd Eiler Macody Lund.

Nå har kommunen funnet lokaler og har bedt Etat for bygg og eiendom (EBE) om å forprosjektere kommunehuset i Eidsvåg.

MO-senterets primære målgruppe er rusavhengige som er bosatt nord i Bergenhus og i Åsane.

  1. november overtok Helse Bergen driften av all LAR-behandling i kommunen. De er allerede installert i bygningen i Eidsvåg.

— Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med avdeling for rusmedisin rundt denne pasientgruppen, sier byråd Eiler Macody Lund i en pressemelding.