Det er staten som i tilfelle må betale, etter at Høyesterett har overprøvd Gulating lagmannsrett.

— Min klient er glad og lettet over dette resultatet og ser frem til at saken endelig skal bli avgjort, sier mannens advokat Robert Neverdal.

I 2002 ble 53-åringen anmeldt for å ha misbrukt sin fosterdatter seksuelt. Politiet satte ham i arresten og ransaket både bolig og bil mens resten av familien var til stede. Etter et halvt år ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling, men da var 53-åringen så nedbrutt at han ikke lenger klarte å arbeide. Han søkte om erstatning fra staten og fikk medhold i Sunnhordland tingrett som tilkjente ham til sammen over 800.000 kroner.

- Forsto ingenting

Statsadvokaten anket saken til Gulating lagmannsrett, som var av en annen oppfatning. Retten mente at 53-åringen ikke hadde krav på verken erstatning eller oppreisning fordi han ble ufør som følge av årsaken til henleggelsen og ikke selve straffeforfølgningen.

— Min klient fikk en kjennelse som han egentlig ikke forsto noen ting av og det var svært belastende for ham, sier advokat Robert Neverdal.

Han understreker at også den rettsoppnevnte sakkyndige mente at hele prosessen etter anmeldelsen hadde vært med på å knekke 53-åringen, ikke bare henleggelsen på grunn av bevisets stilling.

Mangelfull og snever

Denne uken opphevet Høyesterett kjennelsen fra Gulating lagmannsrett og slår fast at lovforståelsen er mangelfull og snever. Gjennom sin advokat sier den uføre 53-åringen at han er glad for å bli tatt på alvor.

— Han mener at Høyesterett har tatt tak i det som er sentralt i saken. Hele prosessen fra arrestasjonen og frem til henleggelsen har vært svært tungt for min klient. Det er gledelig at Høyesterett også ser at det er tilfellet, sier advokat Robert Neverdal.

Han sier det er svært uvanlig at Høyesterett kommer med så omfattende kritikk av en avgjørelse i lagmannsretten.

Ny behandling

— Jeg synes det er oppsiktsvekkende at man legger til grunn at hele kjennelsen er mangelfull og uklar. Det er sjeldent jeg treffer på slike avgjørelser, sier Neverdal.

Ifølge statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund vil saken nå bli behandlet i Gulating lagmannsrett på nytt. Selv om han tar kjennelsen fra Høyesterett til etterretning understreker statsadvokaten at han fremdeles vil fremheve sine innvendinger mot erstatning til 53-åringen.

— Vi mener det er liten harmoni mellom et døgns opphold i varetekt og varig uførhet. Disse tingene vil vi holde fast ved i en ny behandling av saken, sier Enoksen Ristesund.

53-åringen lider fremdeles av posttraumatisk stress. Han har ikke vært i arbeid siden han ble anmeldt for de seksuelle overgrepene, men håper å kunne komme seg tilbake i jobb i løpet av de nærmeste årene.