Osterøy-bonden søkte ifølge Bygdanytt i 1997 om å få plante juletrær på 105 mål av eiendommen sin, men fikk blankt avslag.

Det tok ikke bonden særlig notis av, og gikk i gang med «strø frø». Dermed endte saken hos landbruksdirektøren i fylkeskommunen, Ole Bakkebø.

Og beskjeden der ifra er streng: Fjern trærne, eller betal 50.000 kroner i tvangsgebyr.

Jordloven sier at dyrket jord ikke skal brukes til annet enn jordbruksproduksjon. Planting av juletrær er ikke slik produksjon, slår landbruksavdelingen hos fylkesmannen fast i et skriv til kommunen.

— Det er ingen i dette landet som kan gjøre som de vil, sier Ole Bakkebø til Bygdanytt