Dette er noen av kriteriene Helse Bergen-direktøren blir premiert for.

Styret i Helse Bergen har vedtatt at administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes skal få bonus på toppen av den faste lønnen dersom sykehusstyret er fornøyd med innsatsen.

Bonusen for fjoråret er ikke fastsatt ennå. Men styret har allerede besluttet at topputbetalingen kan bli inntil 300.000 kroner, alt etter hvilke resultater hun oppnår.

— Vi har satt opp et sett av kriterier for hva som skal legges til grunn for utbetaling av bonuslønn, forteller styreleder Margareth Øvrum.

Nedkorting av ventetider, kvalitet på tjenestene og resultater i forhold til mål for innsparing er noen av de viktigste kriteriene.

— Jeg tror Bogsnes ligger godt an til å få en utbetaling. Blant annet er behandlingskøene blitt kraftig redusert. Foretaket synes også ha oppnådd gode innsparingsresultater, sier styrelederen.

Helse Bergen vurderer også å gi bonus eller resultatlønn til ledere lenger ned i systemet.

— Det vil være bonusordninger som administrerende direktør selv kan fastsette uten å gå til styret, opplyser Øvrum.