— Dette er en type sak der politiet kan etterforske uten anmeldelse. I alle typer voldssaker kan vi gjøre det, sier Gunnar Fløystad, leder for påtalemyndigheten i Hordaland.

— Er det aktuelt å starte etterforskning?

— Det vet jeg ikke. Generelt er vi forsiktige med å basere oss på medieoppslag. Men det er aktuelt å ta kontakt med skolen for å få innsyn i hva som har skjedd - uten at det betyr at vi starter etterforskning.

— Hva synes du om at forholdet ikke er anmeldt?

— Det er det vanskelig å ha noen formening om uten å vite mer om hva som har skjedd.