Generalsekretær Geir Mo vil ikke kommentere saken, men sier på generelt grunnlag:

— Hvis det kan dokumenteres at et aktivt Frp-medlem samarbeider med ekskluderte medlemmer i den hensikt å få økt innflytelse eller få spesielle personer inn i verv, gir der grunnlag for å ta i bruk eksklusjonsparagrafen. Det er en illojal handling overfor partiets og totalt uforenlig med god organisasjonsskikk i Frp og i alle andre partier, sier Mo.