Avdelingen som planlegges vil ha plass til 100 fanger. Politikerne har så langt lukket ørene for ønsket om en bevilling på mellom 200 og 300 millioner kroner.

— Fengslene rammes av de samme problemene som helsevesenet. Vi er ikke i stand til å ta imot pågangen utenfra, sier regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest.

Han viser også til at politiet og domstolene har fått økte bevillinger. Det har bidratt til flere domfellelser, noe som skaper lengre soningskøer.

De fire fengslene i region vest har til sammen 369 plasser. Behovet i dag er over 500.

— Vi er den regionen som har færrest fengselsplasser i forhold til folketallet. Det gjør at vi kommer spesielt dårlig ut, sier Våge.

Han forstår at både ledere, ansatte og innsatte er frustrert over situasjonen. Samtidig mener han det har skjedd mye positivt i kriminalomsorgen.

Men:

— Soningsplasser er et problem og vil være det fremover. Vi har også en jobb å gjøre for å bedre situasjonen for kvinnelige innsatte, sier Våge, som vedgår at de ikke har et like godt tilbud som mannlige fanger.

Behovet for flere fengselsplasser er skrikende i neste femårsperiode. Derfor er det ved siden av planene i Åsane utarbeidet prospekt for fengsel i Haram kommune utenfor Ålesund - med rundt 100 plasser.