Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) presiserer at H og Frps forslag om tunnel ved Kjøttbasaren ikke har vært behandlet i fylkestinget ennå.

— Umiddelbart ser det ut til å være en bedre kollektivmessig løsning enn de andre tunnelalternativene.

Han mener det er viktig å komme i gang med en full vurdering av tunneltraseen, samt sette i gang regulering.

Dårlig tid

Forsinkelsene og uenigheten rundt bybaneutbyggingen til Åsane, gjør at det begynner å haste for Bybanen Utbygging (BU).

Prosjektkontoret hos Hordaland fylkeskommune skal være ferdig med Bybanen til Flesland sommer/høst 2016, og foreløpig er verken trasé eller reguleringsplan til Åsane klar.

— Dermed er vesentlige forutsetninger for at vi kan sette i gang med våre oppgaver ikke tilstede. BU samarbeider med planavdelingen i Bergen Kommune for å finne et arbeidsopplegg med målsetting om å tape minst mulig tid, sier prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging.

Han vurderer det som «uheldig» om ikke BU er kommet i gang med oppgaver knyttet til Åsane-traseen innen sommeren 2017,

Starte andre enden

En mulig løsning, er å starte bybaneutbyggingen i nord, i stedet for fra sentrum.

— Teknisk sett er dette selvsagt mulig. Grunnleggende forutsetninger vil være at man løser utfordringene i sør innen rimelig tid, slik at man har kostnadseffektive byggeprosesser og kan åpne en sammenhengende banestrekning, sier Skoglie.

Prosjektleder og planansvarlig for Bybanen i Bergen kommune, Solveig Mathisen, sier at reguleringsarbeidet vil bli gjort i flere etapper.

— Uansett hvilken løsning man velger, vil det bli delt opp i flere reguleringsplaner. Det blir ikke en reguleringsplan fra sentrum til Åsane, sier Mathisen.

Dermed er det mulig å starte arbeid ett sted, selv om hele planprosessen ikke er ferdig.

Bryter ikke

Fylkesordfører Nilsen legger ikke skjul på at fylkeskommunen helst ønsker seg en dagløsning. Han mener det vil være begrensinger kostnadsmessig og kollektivmessig for hva de kan godta av det nye tunnelalternativet.

— Men det forslaget som her er fremmet bryter så langt vi vet i dag ikke med de hensynene.

Han forventer nå at kommunen foretar en like grundig vurdering av en Kjøttbasaren-tunnel som de andre traseene.

— Vi må selvsagt ta forbehold om hva slike undersøkelser vil avdekke, men mange av problemstillingene er kjent i og med det arbeidet som er gjort med de andre alternativene, og i den tidlige utsorteringen.

POSITIV: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) mener tunneltraseen som partikollegaene hans i Bergen har funnet frem til sammen med Frp kan gjennomføres.
Tor Høvik (arkiv)