Gravearbeidet i Lars Hilles gate er i full gang. Det skal legges fjernvarmerør ned i bakken langs hele gaten.

— Røttene søker blant annet mot varmen. Enkelt sagt, kan vi risikere at trærne tror det er vår eller sommer og skyter knopper, sier skogforvalter Harald Bratseth i Grønn etat i Bergen kommune.

Stressete bytrær

Ifølge BKK Varme vil røret som fører det varme vannet inn til sentrum fra Rådalens forbrenningsanlegg holde 100 grader. Røret som går tilbake til Fana, holder 60 grader.

— Rørene er veldig godt isolerte. Helt inntil rørene er det kanskje fem plussgrader. Men vi kjenner ikke til at det skal være noe problemer i forhold til trær, sier Øystein Haaland, konstituert daglig leder i BKK Varme.

Bratseth er likevel bekymret for de over femti år gamle svenske asalene i Lars Hilles gate.

— Dersom det er ti minusgrader ute, skal det ikke mange plussgrader til i jorden før det får betydning. Trærne er allerede stresset fra før. Det er grenser for hvor mye de tåler, sier han.

Selve gravearbeidet skader rotsystemet til trærne fordi de små, fine røttene tørker inn når de ligger åpent. Trafikk og forurensing er også en påkjenning for asalene.

— Til vinteren vil de få nok en belastning. Når veiene saltes, hindrer saltet trærne å ta opp næring, og de blir forgiftet. Alle disse faktorene kombinert, kan føre til at trærne dør, sier Bratseth.

Veldig verdifulle

Han anslår verdien av et enkelt asaltre til rundt 30.000 kroner.

— Men de har også en uvurderlig verdi som levende element i byen. De gjør avgasser til oksygen og binder mye svevestøv. De er også viktig for fuglelivet og som estetiske og kulturhistoriske innslag.

Ifølge skogforvalteren er rotsystemet til trærne under jorden tilsvarende stort som treets krone.

— Fjernvarmenettet legges veldig nærmt trærene. Det er tragisk dersom de ikke overlever, sier Bratseth.

BKK Varme forsikrer om at de behandler trærne forsiktig.

— Det koster mye hvis vi skulle ødelegge et tre, så dette er vi bare nødt til å ta hensyn til. Jeg er mest redd for trærne i anleggsfasen, ikke i driftsfasen, sier han.

— Vi beskytter røttene ved å beskjære dem når vi kommer i kontakt meddem. Dette blir gjort i samråd med Grønn etat. Røttene blir også dekket til med en duk, sier prosjektleder for gravearbeidet, Jan-Inge Nilssen.

BKK Varme understreker at de har lagt fjernvarmerør inntil trær før uten at det har skapt noen synlige problemer.

ANE BØRHAUG
ANE BØRHAUG
ANE BØRHAUG
ANE BØRHAUG