— Dette virker som klar diskriminering, sier Ketil Lehland, seniorrådgiver i Adopsjonsforum.

— I praksis skal adoptivbarn behandles som vanlige norske barn, men behovet for barnehageplass er opplagt. Det er viktig for barnas språkutvikling, og for å lære å omgås jevnaldrende norskfødte barn, sier han.

40 prosent av adopterte er mellom ett og to år når de kommer til Norge, 19 prosent er eldre.