Mandag sa bransjeorganisasjonen Energi Norge til NRK at det haster å få en avgjørelse om utbygging av kraftlinjen i Hardanger. De skisserte en situasjon med mangel på strøm og høye priser dersom den omstridte kraftlinjen ikke kommer på plass raskt. Derfor ber de energiminister Terje Riis-Johansen si ja til utbygging innen påske. Statsråden sier han ikke kan binde seg til noen tidsfrist.

— Regjeringen ønsker også en rask avklaring på denne saken, men det kan ikke gå på bekostning av en skikkelig prosess, sier Riis-Johansen til NTB.

Han uttrykker bekymring for kraftforsyningen til Bergen, men minner samtidig om at striden om kraftlinjen også har et naturvernaspekt.

Statnett fikk for to år siden konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge en høyspentlinje mellom Sima og Samnanger. Planene har møtt stor motstand fra lokalt hold og fra Norges Turistforening, som ønsker tre års utsettelse i saken. Det har ikke Statnett tid til.

— Vi trenger en rask avgjørelse for å kunne startet anleggsarbeidet kommende sommer, sier selskapets kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen.