— Det ønsker jeg overhodet ikke. Jeg vil ut i arbeidslivet igjen. Jeg vil førsørge familien, uten hjelp fra det offentlige, understreker Sotra-kvinnen.

Eneforsørger Mona Sjøvold mottar i dag litt over 5000 kroner måneden i attføringsmidler. I tillegg får hun 5700 kroner måneden i støtte til husholdningsutgifter. Stortinget har bestemt at denne siste stønaden skal bort fra 1. januar 2003.

— Da vet jeg ikke hvordan vi skal klare oss, sier Mona Sjøvold, som har tre gutter på henholdsvis 10, 13 og 18 år.

Nakkeskade

Mona Sjøvold arbeidet i flere år som syerske i en brudekjolesalong. Så pådrog hun seg en nakkeskade som gjorde det umulig å fortsette i den jobben.

— Synd, for jeg likte dette arbeidet svært godt, sier hun.

39-åringen ønsker ikke å bli uføretrygdet. Hun leser til examen artium som privatist.

— Det vil gi meg kompetanse til studieplass ved høgskolen.

Mona Sjøvolds ønsker å utdanne seg som lærer. Nå frykter hun at halvannet års gymnasstudier er bortkastet, og at hun må skrinlegge lærerplanene.

Får ikke råd

— Når husholdningsstønaden bortfaller, klarer jeg rett og slett ikke å brødfø familien min. Kabalen går ikke opp. Jeg får ikke lenger råd til å etterutdanne meg, understreker hun.

39-åringen fra Nese i Fjell kommune innser at stortingsvedtaket fører til at hun må søke seg annet arbeid fra nyttår.

— Faren er stor for at jeg havner i en jobb som blir hard for meg.. Det kan bety langvarige sykmeldinger, og muligens også føre til at jeg - meget mot min vilje - blir uføretrygdet.

Vil klare seg selv

Da kommer hun i en situasjon hun overhodet ikke er bekvem i.

— Jeg vil ikke være til økonomisk belastning for samfunnet. Jeg vil klare meg selv, men Stortinget slår beina under meg.

Hun har snakket med både Aetat, trygde- og sosialkontoret.

— De kan selvfølgelig ikke hjelpe meg. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte bite tennene sammen, og klare meg best mulig, sier 39-åringen.

Nøysomhet har vært stikkordet for familieøkonomien. Mona Sjøvold ser for seg at den nye økonomiske hverdagen Stortinget presser på henne, vil gå ut over de tre guttene hennes.

Blir isolert

— Hvis jeg må gå til sosialkontoret, er bilen det første jeg får beskjed om å selge. Jeg synes ikke det er urimelig, men hva vil det føre til? spør hun

— Jo, hele familien blir isolert. Det går ingen busser hit etter klokken 17. Uten bil blir guttene mine avskåret fra å spille fotball og gå i ungdomsklubb.

— De som har vedtatt å fjerne husholdningsstønaden kan umulig vite hvilke konsekvenser vedtaket får for oss det rammer, sukker Mona Sjøvold.

MISTER STØTTE: En nakkeskade har tvunget trebarnsmoren Mona Sjøvold (39) til å skifte yrke. Hun vil bli lærer. Nye attføringsregler kan sette en stopper for det, og i stedet gjøre henne til u-føretrygdet eller sosialklient.
Foto: Helge Sunde