Professor i helserett ved Universitetet i Oslo, Asbjørn Kjønstad, sier overordnede kan stilles strafferettslig ansvarlig, men at det skal mye til.

Det er knapt rettspraksis på at det har skjedd, i type saker som den BT omtaler i dag.

Kjønstad understreker at han ikke kjenner til den aktuelle saken, og at han uttaler seg generelt.

— Derimot vil det meget sjeldent være grunnlag for å straffeforfølge en underordnet eller sidestilt kollega. Det er tvilsomt om de også har varslingsplikt for et slikt forhold, mener Kjønstad.

Han peker på at ansvaret først og fremst ligger hos den som har misbrukt sin stilling.

— Det er hans ansvar og det er han som må ta konsekvensene. Det vil være i form av tap av autorisasjon, erstatningsansvar og kanskje en straffereaksjon, sier Kjønstad.

Hans Olav Instefjord, divisjonsdirektør for psykiatri i Helse Bergen, sier at han er ukjent med at BTs sak berører helseforetaket. Han er derimot tydelig på hva som forventes i slike saker.

— Har en psykiater seksuell omgang med en pasient, forventer vi at det blir rapportert dersom noen blir klar over det. Det er bare så galt at det ikke kan passere, sier Instefjord.

Samtidig innser han at det trolig sitter langt inne å varsle om slike forhold.

— Men da må de som blir klar over forholdet tenke på pasienten. Spesielt innenfor psykiatrien er det avgjørende med tillit og at den ikke misbrukes, sier Instefjord.

BT har tidligere vært i kontakt med psykiaterens arbeidsgiver. De ønsker ikke å uttale seg om saken.