Fukt, råte og mugg er bare noen av problemene ansatte og elever ved Landås skole sliter med.

— Se her, vannet blir stående inntil veggen når det har regnet. Det er direkte innsig i veggen, sier rektor Børje Helander. Han viser frem en skole som bærer preg av forfall. Avskallet maling og morkne lister er de synlige bevisene. Men inneklimaet er den største utfordringen.

I sommer varslet Arbeidstilsynet at forholdene ved Landås skole er så alvorlige at elevene må flyttes i andre lokaler hvis ikke noe gjøres. Frist for å gjennomføre tiltakene ble satt til 1. oktober. 10. oktober blir det ny befaring på skolen der både kommunelegen, Arbeidstilsynet og Bergen Kommunale Bygg vil delta.

— Det skal ikke være fukt- og råteskader i bygningen. Hvis det er det, er det et tungtveiende argument for å stenge skolen, sier inspektør Petter Flo i Arbeidstilsynet.

Luftveisplager

Sekretærer ved skolen har sluttet som følge av helseplager. Rektor har fått legeerklæringer på at ansatte har fått helseproblemer som følge av inneklimaet. Om vinteren kan ikke toalettene vaskes, fordi det er for kaldt slik at vannet fryser. Elever klager på hodepine, magesmerter og luftveissymptomer.

Fra neste skoleår skal elevene flytte. Kommunen har fått krav om å gjøre omfattende utbedringer hvis skolen skal kunne holde åpent ut skoleåret. En rekke tiltak er gjennomført, men verneombud Roger Jørgensen ved Landås skole er ikke imponert.

De lapper litt, men tar ikke tak i problemene. Verneombud Roger Jørgensen ved Landås skole

— Det de prøver å gjøre noe med er symptomene og ikke årsakene. De lapper litt, men tar ikke tak i problemene, sier han.

Heller ikke rektor mener utbedringene som er gjort, holder mål.

— På deler av skolen har de satt inn ventilasjon, der er det klar bedring. Men i klasserommene har de kun fått anledning til å lufte litt mer nå som noen av vinduene kan åpnes. Jeg tviler på om det er godt nok i forhold til forventningene Arbeidstilsynet har. Det er gjort utbedringer på fuktsteder, men årsakene til fukt er ikke fjernet, sier Helander.

Han tror ikke Arbeidstilsynet vil godkjenne det som er gjort.

Vanndammer

Selv om skoleåret nylig startet opp, får han meldinger om symptomer, på samme måte som i fjor.

— Jeg er undrende til forholdene i undervisningsrommene. Vanndammene ligger på samme sted som før, vannet trenger like mye inn i huset som før. De har gjort noe med drenering, men ikke tatt unna det vi hadde regnet med. Vi er ganske spente på hva Bergen kommune kommer opp med hvis skolen blir stengt, sier Helander.

Han vet nemlig ikke hvilke planer kommunen har for en eventuell flytting av skolens 358 elever.

— Jeg har etterlyst det, men ikke fått tilbakemelding. Jeg håper Bergen kommune har en plan, sier han.

- Hva synes du om at dere eventuelt må flytte?

— Hvis forholdene er slik at folk blir syke av å være på Landås skole, er det best å flytte. Ingen kan bli syke av å gå på skolen, sier rektoren.

Det har lenge vært snakk om å stenge og rive Landås skole og bygge en ny. Helt slik blir det ikke.

— Grunnen til at jeg søkte jobben, var at det skulle komme helt ny skole i 2010, sier rektor, som begynte i jobben i 2007.

I stedet for ny skole skal alle over i gamle Ulriken skole, som ligger like ved. Den skal bygges om og rustes opp. I dag går elevene ved Ny Krohnborg skole der mens deres skole pusses opp.

Helander skjønner ikke hvordan Ulriken skole skal kunne ta imot hans 360 elever fra neste skoleår. Bygget er ikke stort nok, og heller ikke godkjent for å huse en skole på permanent basis. Utbedringer må gjøres, men er ikke satt i gang.

— Det er en av mine bekymringer: Hvordan skal vi komme oss ut av bygget på kortest mulig tid. Vi vil ha en plan, og vi vil ha en dato, sier rektoren.

- Ikke grunnlag for stenging

Oppgraderingen av Landås skole har så langt kostet fem millioner kroner. Det skal være nok til å holde skolen åpen ut skoleåret, mener driftssjef Per Gjesdal i BKB.

Han har laget en omfattende handlingsplan for alt som må rettes opp på skolen. Det aller meste er gjennomført, nå mangler bare ekstern vurdering av noen av tiltakene.

— Målet vårt er å få et akseptabelt inneklima. Vi har hatt utbedring av vinduer for å få en funksjonell lufting, vi har utbedret gulvbelegg og nedløp og drenering ute så det ikke blir gjennomgang av fuktighet, sier Per Gjesdal i Bergen Kommunale Bygg (BKB), som har ansvaret for utbedringene.

I tillegg er blant annet elforsyningen forsterket i det ene bygget, nye varmepumper og panelovner er installert. Gjesdal mener utbedringene er gode nok slik at skolen unngår å bli stengt.

— Det er akseptabelt til skoleåret 2011/12 er ferdig, men man kan ikke snakke om å drive skole utover det, sier han.

Ikke like kaldt

Ett av de store problemene i fjor, var at det var kaldt inne. De nye varmepumpene skal hjelpe på dette.

— Jeg mener ærlig at det skal være godt nå. Det er skoler som er dårligere enn dette. Det er en gammel skole som de har kommet med melding om at de skal rive i mange år. Det er et uheldig signal. Har du vedtatt å rive, må du rive innen rimelig tid, hvis ikke må du gjøre noe. Det er blitt dårligere enn nødvendig, sier han.

Skolebyråd Filip Rygg (KrF) sier kommunen skal klare å håndtere en stenging av Landås skole.

— Får man slike uheldig vedtak, så vil man ta i bruk det som finnes av tilgjengelige arealer. Da må elevene busses av gårde. Jeg kan ikke peke ut nøyaktig hvor, andre sitter med den kunnskapen, sier han.

Han har likevel tro på at stenging blir unngått.

— Man gjør alt for å løse det både midlertidig og permanent. Jeg har tro på at man ikke vil stenge skolen, men finne en enighet, sier Rygg.

Ferdig 2013

Planen er at elevene fra Landås skole skal flytte inn på gamle Ulriken skole fra neste skoleår.

— Vi skal bruke ganske mye penger på å ruste opp området. Vi skal lage bibliotek, barnehage, ruste opp skoleareal og lage forbindelse med kultursalen, sier skolebyråden.

Opprustningen skal pågå mens elevene går på skolen.

— Det er mulig fordi man har laget et avlastningsareal som Ny Krohnborg bruker. Landås skole flytter inn i disse.

- Er det plass til skolens 350 elever der?

— Det vil være plass, men en fullgod løsning blir det ikke.

Planen er ombyggingen av gamle Ulriken skole skal være ferdig 2013.

Hva bør gjøres med bergensskolene? Diskuter under:

BEKYMRET: Rektor Børje Helander plukker fliser fra vinduet på skolekjøkkenet. Han frykter utbedringene som er gjort ikke er gode nok og at skolen blir stengt.
RUNE SÆVIG