I kveld var det styret i Driftselskapet Torget i Bergen AS som grep fatt i den kaotiske situasjonen.

I løpet av kort tid har Torget fått seks overbygde «garasjer». Uten godkjenning, og delvis trass i politiske vedtak.

Flertallet i torgstyret øker presset mot «selvbyggerne» ved å stille seg bak kravet fra byrådet om å fjerne garasjebodene. De som vil ha bodene stående, skal søke byggesaksavdelingen om godkjenning, heter det i vedtaket fra torgstyret. Bare de to grindverksbodene på Fisketorget får bli stående.

Sterk provokasjon

Sterkest krutt bruker styreleder Marianne Bergflødt overfor Kjetil Sørensen og Susan Smallwood som i nattens mulm og mørke reiste hver sin garasjebod etter at beskjeden var gått ut om å fjerne dem.

— Dette kaller jeg en sterk provokasjon, sier Bergflødt til Bergens Tidende.

— Likevel har styret ikke tatt i bruk sitt sterkeste virkemiddel, nemlig å si opp leieavtalen. Hvorfor ikke det?

— Vi har ikke vurdert oppsigelser i denne omgang.

— Aksepterer dere at bodene blir stående til byggesakene er avgjort?

— Vi har ikke kompetanse til å gi pålegg om fjerning, sier Bergflødt.

Kan klages

Lystrer ikke torghandlerne anmodningen, kan resultatet bli at garasjebodene blir stående hele sommersesongen. Selv om byggesaksavdelingen lynraskt avslår en søknad, kan det klages. En klagesak er ikke endelig avgjort før fylkesmannen har signert saken.

Kjetil Sørensen, leder i Torghandlerforeningen, er nestleder i torgstyret. Han stemte mot vedtaket. Til BT sier Sørensen at han trolig vil følge anmodningen:

— Det gjør jeg for å unngå mer bråk. Vi gjorde dette for å vekke folk og det har vi oppnådd, sier Sørensen.