Luftambulansen opererer ni legehelikoptre fra åtte baser over hele landet. Nå truer Luftfartstilsynet med å sette alle på bakken.

I forbindelse med en rutinemessig revisjon Luftfartstilsynet utførte hos Norsk Luftambulanse AS tekniske avdeling i mars, ble det funnet avvik i de interne rutinene.

— Dette er selvfølgelig svært alvorlig. Dersom vi blir satt på bakken kan det få alvorlige konsekvenser for pasienter, sier kommunikasjonssjef Marte Ramborg i Norsk Luftambulanse.

Luftambulansen har i gjennomsnitt 20 oppdrag i døgnet på landsbasis for akutt syke og alvorlig skadde.

Lufttartstilsynet var ikke tilfreds med prosedyrene for internkontroll i selskapet.

— Rutinene våre er gode nok. Vi har en sikker og god operasjon, men vi må beskrive dem bedre for Luftfartstilsynet. Det har vi nå gjort, det er til behandling og vi håper det holder, sier Ramborg.